Τελευταία Νέα

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για καταναλωτές
με χαμηλά εισοδήματα που, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποσυνδέθηκαν μέχρι το
τέλος Ιουνίου 2018, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία
προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ειδικό
βοήθημα χορηγείται εφόσον:
 η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
 ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
ΚΥΑ που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο, έθετε ως προϋπόθεση για τη λήψη του ειδικού
βοηθήματος, η αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να έχει γίνει
το αργότερο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018. Η νέα ΚΥΑ έρχεται να τροποποιήσει
την προϋπόθεση αυτή, θέτοντας ως απώτατο χρονικό όριο την 30η Ιουνίου 2018.
Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:

ύψος συνολικής οφειλής ποσοστό κάλυψης
έως 6.000 ευρώ 100%

6.001-9.000 ευρώ 75%
9.001-12.000 ευρώ 50%
άνω των 12.000 ευρώ 30%
Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για
οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500
ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ. Το μέρος της οφειλής που
δεν καλύπτεται, εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο
αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ είναι:
1. η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του
νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ
για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε
πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000
2. το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην
υπερβαίνει τα όρια του παρακάτω πίνακα
3. η τετραμηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα όρια που περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα
οικογενειακή κατάσταση ετήσιο εισόδημα

νοικοκυριού

4μηνιαία
κατανάλωση
1 άτομο 9.000 ευρώ 1.400 kWh
μονογονεϊκή + 1
ανήλικος
ή 2 ενήλικοι

13.500 ευρώ 1.600 kWh

μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος

15.750 ευρώ 1.700 kWh

μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί

18.000 ευρώ 1.800 kWh

μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος

24.750 ευρώ 1.900 kWh

μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι 27.000 ευρώ 2.000 kWh

ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι
ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος
ή 4 ενήλικοι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο