Τελευταία Νέα

Ο δήμαρχος Λεβαδέων  Ιω. Ταγκαλέγκας αναδιανέμει τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων ως εξής:

Τον  Αλέξανδρο Μητά ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Τον  Μιχαήλ Σαγιάννη ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του Αλ. Μητά.

Την Ιωάννα Νταντούμη ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Τον Ιωάννη Αποστόλου ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας.

Τον  Ιωάννη  Δήμου ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχο στην Κοινότητα Κυριακίου.

Τον Αθανάσιο Καλογρηά ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Δαύλειας.

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Τον Μάριο Σάκκο ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Τον Βρασίδα Γιαννακόπουλο ως αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους ορίζει τους εξής:

Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας, Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Επίσης, με τον ορισμό των Αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο ολοκληρώνονται οι νέες συνθέσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής -στις οποίες θα συνεχίσει να προεδρεύει ο Δήμαρχος- που έχουν ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά μέλη: Αλέξανδρος Μητάς, Αθανάσιος Καλογρηάς, Μιχαήλ Σαγιάννης, Κωνσταντίνος Μερτζάνης, Κωνσταντίνος Καπλάνης, Ευάγγελος Πούλος, Νικόλαος Μπράλιος, Δημήτρης Καραμάνης

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη: Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννα Νταντούμη, Ιωάννης Δήμου, Εμμανουήλ Τσεσμετζής, Κωνσταντίνος Γαλανός, Δημήτριος Τόλιας, Λαμπρινή Γερονικολού, Βασίλης Τουμαράς.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Τακτικά μέλη: Ιωάννης Αποστόλου, Ιωάννης Δήμου, Ιωάννα Νταντούμη, Βρασίδας Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Τόλιας, Νικόλαος Τζουβάρας, Πέτρος Αρκουμάνης, Χαράλαμπος Κατής.

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Μητάς, Μιχαήλ Σαγιάννης, Αθανάσιος Καλογρηάς, Μάριος Σάκκος, Χρήστος Καράλης, Κωνσταντίνος Γαλανός, Δημήτριος Τσιφής, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος.

 

Η ανάληψη των καθηκόντων τους θα ξεκινήσει μετά την δημοσίευση της απόφασης του Δημάρχου στον Τοπικό Τύπο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο