Τελευταία Νέα

Ολοκληρώθηκαν για τον κύριο όγκο των υποψηφίων οι ιδιαίτερες -λόγω της πανδηµίας- Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι καθηγητές που διορθώνουν τα γραπτά εκτιµούν ότι οι βαθµολογικές επιδόσεις των υποψηφίων δεν θα έχουν εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε το 2019, άρα το ίδιο θα συµβεί και µε τις βάσεις.
Μέχρι στιγµής έχει ολοκληρωθεί η βαθµολόγηση στα δύο πρώτα εξεταζόµενα µαθήµατα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνικά), ενώ µόλις χθες ξεκίνησε η διαδικασία στα Μαθηµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκτιµήσεις για τις βάσεις είναι πρόωρες. Ασφαλέστερα συµπεράσµατα θα προκύψουν όταν ανακοινωθούν οι βαθµοί και τα στατιστικά στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας.

Tα παραπάνω σημειώνονται σε ρεπορτάζ του «Έθνους» (της Νικολίτσας Τρίγκα) και περιγράφονται τα εξής: Σε γενικές γραµµές, όµως, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι πιθανόν να έχουµε µια µικρή πτώση στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες) και οριακές αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα, και κυρίως στις χαµηλόβαθµες σχολές.

Οπως υπογραµµίζουν εκπαιδευτικοί-αναλυτές, οι υποψήφιοι φαίνεται να έχουν ίδιες επιδόσεις µε την περσινή χρονιά σε Αρχαία και Ιστορία, ενώ στην Κοινωνιολογία -στην οποία φέτος οι µαθητές εξετάστηκαν για πρώτη φορά σε αντικατάσταση των Λατινικών- από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις, όπως γινόταν µε τα Λατινικά τα προηγούµενα χρόνια.

Τα ίδια ισχύουν και για την Εκθεση, που φέτος εξετάστηκε για πρώτη φορά µαζί µε τη Λογοτεχνία. Ετσι µαζί και µε την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας, πιθανολογούν ότι µπορεί να έχουµε µια έστω και µικρή πτώση των βάσεων στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο.

Για τα υπόλοιπα επιστηµονικά πεδία εκτιµούν έστω και µικρή άνοδο στα µόρια, κάτι που θα φανεί και στις πολυπόθητες Ιατρικές Σχολές. Σε αυτό θα συντελέσει και η καλύτερη εικόνα στο µάθηµα της Χηµείας φέτος, µε δεδοµένο ότι πέρυσι στο µάθηµα οι υποψήφιοι «πάτωσαν», όπως έγινε και στα Μαθηµατικά. Ιδιαίτερα στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο η άνοδος εντοπίζεται περισσότερο στις χαµηλόβαθµες σχολές.

Οπως τονίζει στο «Εθνος της Κυριακής» ο Γιάννης Τυρλής, µαθηµατικός και πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής της Μαθηµατικής Εταιρείας, η πρώτη εικόνα των γραπτών δείχνει ότι «στα Μαθηµατικά έχουµε βελτιωµένες επιδόσεις συγκριτικά µε πέρυσι, όπου το 60% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Αντίθετα, στην Εκθεση καταγράφεται µια οµοιόµορφη πτώση των επιδόσεων 10%-12% συγκριτικά µε πέρυσι. Αυτό σηµαίνει ότι αν υπήρχαν οι συντελεστές βαρύτητας, θα είχαµε άνοδο των βάσεων στις Θετικές Σχολές, όπως Πολυτεχνικές και Οικονοµικές. Τώρα όµως δηµιουργείται µια ισορροπία.

Από τη δειγµατοληπτική βαθµολόγηση φαίνεται, επίσης, ότι οι επιδόσεις είναι καλύτερες από πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτήν τη στιγµή δεν φαίνονται θεαµατικές αλλαγές συγκριτικά µε το 2019. Η πανδηµία µάλλον επηρέασε αρνητικά τους µαθητές. Λογικά θα περιµέναµε να έχουν καλύτερες επιδόσεις λόγω της µείωσης της ύλης, αλλά αυτό δεν προκύπτει µέχρι στιγµής. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουµε ακόµη αρκετά δεδοµένα, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν θεαµατικές αλλαγές φέτος στις επιδόσεις των παιδιών».

Οσον αφορά στην ανακοίνωση των βαθµολογιών των υποψηφίων, στελέχη του υπουργείου Παιδείας εκτιµούν ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες θα είναι έτοιµες να εκδώσουν τα αποτελέσµατα έως τις 10 Ιουλίου (πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 28 Ιουνίου, αλλά είχαν ξεκινήσει νωρίτερα οι εξετάσεις, δηλαδή στις 7 Ιουνίου).

Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υποβολή του µηχανογραφικού δελτίου. Οι υποψήφιοι φέτος θα µπορούν να καταθέσουν το µηχανογραφικό τους από τη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Συγκεκριµένα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους από τη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου προκειµένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it. minedu.gov.gr, να µελετούν το Μ∆ και σε πρώτο στάδιο να αποθηκεύσουν προσωρινά τις προτιµήσεις τους (Προσωρινή Αποθήκευση). Μετά την ανακοίνωση των βαθµών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, θα πρέπει να «κλειδώσουν» το µηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Μετά την οριστικοποίηση, το µηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καµία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη µεσολάβηση της σχολικής µονάδας.

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιηµένο µηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόµατα και αριθµό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγµή να µπορούν να δουν τις τελικές προτιµήσεις τους. Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το µηχανογραφικό δελτίο.

Την εβδοµάδα που πέρασε οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν στην Ιστορία, την Πληροφορική, τη Φυσική και ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις µε Χηµεία και Πληροφορική. Τα θέµατα της Ιστορίας κρίθηκαν βατά και χωρίς να κρύβουν «παγίδες». Ανάλογη η εικόνα και για τα θέµατα Πληροφορικής. Οι καθηγητές των φροντιστηρίων τα έκριναν αναµενόµενα, χωρίς παγίδες και σοβαρές δυσκολίες. Στο θέµα Α ήθελε προσοχή µόνο το Α3. Επίσης στο θέµα Β απαιτούσε προσοχή το Β2. Στη Φυσική Προσανατολισµού τα θέµατα ήταν σαφή και χωρίς ανακρίβειες, εκτός από το θέµα Α3, αλλά κάλυπταν το µεγαλύτερο µέρος της εξεταστέας ύλης, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να δυσκολευτούν να απαντήσουν µέσα στο τρίωρο σε όλα τα ερωτήµατα. Τόσο το θέµα Β2 όσο και το Γ ήταν µεγάλης δυσκολίας. Ειδικά για το θέµα Α3 οι καθηγητές ζήτησαν να ληφθούν ως σωστές και οι δύο απαντήσεις [γ) και δ)], έτσι ώστε να µην αδικηθεί κανένας υποψήφιος. Μάλιστα η Ενωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), σε ανακοίνωσή της, τόνισε:

«Mε υπευθυνότητα και αντιλαµβανόµενη το χρέος της απέναντι στη µαθητική κοινότητα, στους γονείς και τους καθηγητές, κατόπιν της σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Επίλυσης των Θεµάτων, ανέδειξε το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε το θέµα Α3. Θεωρούµε άδικο για ένα παιδί, το οποίο έχει απαντήσει µε σωστό σκεπτικό, να έχει την επίπτωση της αφαίρεσης µονάδων! Ενηµερώνουµε, λοιπόν, τη µαθητική κοινότητα ότι η ΕΕΦ, στο πλαίσιο των θεσµικών της αρµοδιοτήτων, κατέθεσε αίτηµα αποδοχής δύο σωστών απαντήσεων για το συγκεκριµένο θέµα στο γραφείο της υπουργού, στο γραφείο της υφυπουργού και στο γραφείο της γενικής γραµµατέως του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από το σηµείο αυτό και µετά, ο λόγος ανήκει στο υπουργείο». Οσον αφορά τα δύο µαθήµατα της Παρασκευής, δεν υπάρχουν στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Πηγή: ethnos.gr 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο