Τελευταία Νέα

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στις  17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι.       ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ, για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή    αυτής.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2) «Έγκριση    Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας,  για    « ΜΗΝΙΑΙΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

II. ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

3)  Καθορισμός Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2020 (Η απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4 )   Αποδοχή   συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” – Πρόσκληση υπ΄αριθμ.πρωτ.42256/3-6-2019 (ΑΔΑ:66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) με Αξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Κατασκευή , επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” και έγκριση μίσθωσης εδαφικής έκτασης για λειτουργία εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λεβαδέων”.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ               

ΙII. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5) Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.  (Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6)   Καθορισμός ειδικότητας του Ιατρού που θα απασχοληθεί με Σύμβαση Μίσθωσης Εργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων, βάσει της με αριθμ. Πρωτ. 4137/29-3-2019 έγκρισης του σχετικού αιτήματος του Δήμου Λεβαδέων από το ΑΣΕΠ.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2020.

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8) Συγκρότηση επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81  για το έτος 2020

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9) Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ 270/81  για το έτος 2020

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

III.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10)    Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού» και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11)   Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού» και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12)  Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 64/2019 μελέτης “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  IV. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 13)  Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους του Δήμου μας για διάφορες δραστηριότητες

 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κα Νταντούμη Ιωάννα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο