Τελευταία Νέα

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αναλυτική κατάσταση των εσόδων – δαπανών των
συνδυασμών και των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν.3870/2010, περιλαμβάνει κατά κατηγορίες τα εκλογικά τους έσοδα και δαπάνες. Επίσης τα εκλογικά τους έσοδα κατά τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του ν. 3870/2010 αναγράφονται σε πίνακα κατά κατηγορίες. Για κάθε ποσό που χορηγείται από φυσικά πρόσωπα στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητος (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου του προσώπου αυτού. Για κάθε ποσό που χορηγείται από πολιτικά κόμματα ή/και συνασπισμούς κομμάτων στους συνδυασμούς , αναφέρεται το όνομα και ο Α.Φ.Μ. του πολιτικού κόμματος ή/και του συνασπισμού κομμάτων.

Ακόμα, οι εκλογικές δαπάνες κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 και 2 παρ. 2 του ν. 3870/2010 αναγράφονται κατά κατηγορίες σε πίνακα, από τον οποίο προκύπτει το είδος της δαπάνης και κάθε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται πέραν των πραγματικών και εκείνες οι παροχές και διευκολύνσεις, των οποίων η αξία αποτιμάται σε χρήμα σύμφωνα με την αριθ. 26329/08.04.2019 (Β΄1236) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου.
Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων και η αντίστοιχη
συγκεντρωτική κατάσταση καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της
παρούσας απόφασης και συνοδεύονται με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο