Τελευταία Νέα

H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την Τετάρτη  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019 και ώρα 18:00. 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

 1. Ενημέρωση επί του ετήσιου Τεχνικού απολογισμού έτους 2018 και του Τεχνικού προγραμματισμού έτους 2019, έργων και μελετών του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση τον οικείο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας.

 

 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από εκπροσώπους της Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Θήβας.

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την απασχόληση της υπαλλήλου του Δήμου Σταματίας Κυλάφη, σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Φορέα.

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την απασχόληση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων, υπαλλήλου του Φορέα σε θέματα διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου.

 

 1. Ορισμός των δικαιούχων της αποζημίωσης  δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 & 10 του άρθρου 92 του ν.3852/2010 & της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4483/17 και καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης σ’ αυτούς.
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου.

 

 1. Έγκριση για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας από το ΕΔΔΥΠΠΥ εντός του κτηρίου του ΚΑΠΗ Θήβας.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο της Linguaphone.

 

 1. Λήψη απόφασης περί διενέργειας προφορικής, φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού του Δήμου Θηβαίων και ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων ως μελών της Επιτροπής εκτίμησης της αξίας του προς εκποίηση υλικού.

 

 1. Διόρθωση της υπ’ αρ. 379/2018 ΑΔΣ σχετικά με την «Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

 1. Λήψη απόφαση για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000935 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

 1. Λήψη απόφαση για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

 1. Έγκριση, της Προγραμματικής  Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης” (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης  αυτής.

 

 1. Αποδοχή και κατανομή του ποσού 18.060,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 (Σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας Πληροφορικής του Γυμνασίου Δομβραίνας, για προετοιμασία των μαθητών για απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής , σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων (Σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο αιθουσών του 9ου Δημοτικού σχολείου για υλοποίηση προγραμμάτων “εκμάθηση Ελληνικών σε ενηλίκους Ρομά” που οργανώνει το γραφείο στήριξης Ρομά και Ευπαθών ομάδων της ΔΗΚΕΘ (Σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ.Θηβαίων, περί ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2019-2020, στη Θήβα.

 

 1. Έγκριση   χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ.  Ρόκα Ιωάννη του Θεοδώρου του κατοίκου Τοπικής Κοινότητας  Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο