Τελευταία Νέα

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12  Φεβρουαρίου  06:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

 1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ25595/2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018. (43/2018 Απόφαση της Ο.Ε)
 2. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ)   με το ποσό 20.000,00 €  (άρθρο 10 παρ. 14 του Ν.4071/2012)
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης  ποσού 3.000,00€ για δαπάνες εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)  
 4. Έγκριση δαπάνης  & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων  σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2018 ’’
 5. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς    Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την  υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της     Προγραμματικής Σύμβασης.
 6. Αποδοχή της υπ΄αριθμ.268/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ14465ΧΙ8-4Χ9) απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ταμειακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» από Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”
 7. Λήψη απόφασης περί Επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ  του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (φορέας υλοποίησης-δικαιούχος) και της ΔΕΠΟΔΑΛ  Α.Ε. ΟΤΑ (κύριος του έργου) της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
 8. Εγκριση του υπ΄ αριθμού 218/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του  Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
 9. Λήψη απόφασης περί Επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ  του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (φορέας υλοποίησης-δικαιούχος) και της ΔΕΠΟΔΑΛ  Α.Ε. ΟΤΑ (κύριος του έργου) της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
 10. Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 111/2017 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
 11. Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 171/2017 τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (2016)”
 13. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
 14. Συγκρότηση  μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το  ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2018.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης  των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του  ΠΔ 270/81
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας  για την εργασία «ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας   για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο