Τελευταία Νέα

 

 

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 ξεκινάει η εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ).

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-01-2017 ΚΥΑ “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α) Την εισοδηματική ενίσχυση

β) Τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

γ) Τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

 

Τα νοικοκυριά που υποβάλλουν αίτηση για το ΚΕΑ μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν αθροιστικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια διαμονής όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000

 

 1. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια  ανάλογα  με τον τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

 

 1. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

 

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν:

 1. Από τους ίδιους τους πολίτες, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας:keaprogram.gr
 2. Στα κατα τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 3. Στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνω μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ

Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους

Οι Δημότες Θηβαίων μπορούν να απευθυνθούν ανάλογα με την διεύθυνση της οικίας τους στα κατα τόπους γραφεία όπου εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα δέχονται τις αιτήσεις:

 

 • Στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων

 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι: Σύρου Ζωή, Μπαρώνη Παναγιώτα, Αναστασίου Βασιλική

  Τηλ:2262350604-603

 

 • Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ)

 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι: Θάνου Αναστασία, Μανοπούλου Βασιλική

         Τηλ:2262026581

 

 • Δημοτική Ενότητα Βαγίων

 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι: Θεοδώρου Χρήστος, Πήλιουρη Γεωργία

          Τηλ:2262350904-905

 

 • Δημοτική Ενότητα Πλαταιών

 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι: Σταμέλου Παρασκευή, Κρουστάλη Αναστασία

          Τηλ:2262351402-410

 

 • Δημοτική Ενότητα Θίσβης

 

Εξουσιοδοτημένοι Υπάλληλοι: Σαμαρτζή Ιουλία, Τσαραμπάρης Ευάγγελος

Τηλ:2264350013-015

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1.Έντυπο συναίνεσης , το οποίο δίνεται από την υπηρεσία ,συμπληρώνεται από τον πολίτη και από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

2.ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΙΒΑΝ

3.Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο σε περίπτωση  αναντιστοιχίας των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

4.Άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο