Τελευταία Νέα

To πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες,

Αγροτικής Εστίας ΟΓΑ έτους 2015 ανακοινώνει ο Δήμος Λεβαδέων που ενημερώνει τις πολύτεκνες μητέρες ότι μπορούν από 23.11.2015 μέχρι και

04.12.2015 να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους. Σε κάθε μία από τις 1.500

πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο

παραπάνω πρόγραμμα θα καταβληθεί ποσό ύψους 1.000 €.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο

υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας

Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής

των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα,

τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην

Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής

κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου

ηλικίας. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ

με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή

στο πρόγραμμα. Επίσης, για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των

τέκνων, θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.

Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ,ΤΕΕ).

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής

αίτησης στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι και 4-12-2015.

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί της:

α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς της και β) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α

(ατομικό και τέκνων) προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα

αναγραφόμενα σ’ αυτά.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τις προϋποθέσεις και τα

δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν επισυνάπτεται αυτούσια η

σχετική ανακοίνωση του Κλάδου Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ. Για περισσότερες

πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ της περιοχής σας (ΚΕΠ Λιβαδειάς τηλ.

22613-50.000, ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου τηλ. 22610-49.001, ΚΕΠ Χαιρώνειας τηλ. 22613-

51.930, ΚΕΠ Δαύλειας τηλ. 22613-51.420, ΚΕΠ Κυριακίου τηλ. 22673-50.310).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο