Τελευταία Νέα

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 10μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. 

Θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 6 έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα. 

Ειδικά προσόντα πρόσληψης: 

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων – Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου και δ) σχεδιαστικού προγράμματος τύπου AutoCAD. Εναλλακτικοί τρόποι απόδειξης γνώσης για σχεδιαστικά προγράμματα: α) βεβαίωση από την οικεία σχολή για τα αντίστοιχα μαθήματα, β) βεβαίωση καθηκόντων από προηγούμενες εργασίες, γ) πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς 
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων) 
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
 • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (πχ ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ κ.τ.λ.) 
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας 
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία 
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου. 
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων) 
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών
 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
 • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.culture.gov.gr/DocLib/06_10_2022%20%CE%A4%CE%91%205150181%20%CE %A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE %A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE %A5%20%CE%A5%CE%95%20%CE%95%CE%A1%CE%93__%20%CE%94%CE %95%20%CE%95%CE%A1%CE%93_.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο