Τελευταία Νέα

Με συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 η «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση» γνωστοποιεί τα κακώς κείμενα όσον αφορά στη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας. 

Παρατίθενται τα πρακτικά τους, συντακτικά και ορθογραφικά, αυτούσια: 

«Οι παρακάτω εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων συλλόγων, ζητάμε την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας της 6ης Ιουνίου 2022 για την εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας και Ελεγκτικής Επιτροπής του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας. Καταγγέλλουμε τις αυθαίρετες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας, ενόψει των αρχαιρεσιών εκλογής των οργάνων του Τμήματος. 

 1. Η προγραμματισμένη για την 1/6/2022 εκλογοαπολογιστική συνέλευση (άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ) δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν είχε απαρτία (άρθρο 5 παρ. β. Κανονισμού). Από τους 15 παρόντες αντιπροσώπους στη συνέλευση από το σύνολο των 65, οι 12 πρότειναν να ορισθεί νέα ημερομηνία για τη συνέλευση. Οι τρεις παρόντες αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας δεν αποδέχθηκαν την πρόταση και προχώρησαν στη διενέργεια των αρχαιρεσιών την προγραμματισμένη ημερομηνία. 

Δεν έγινε απολογισμός της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας και δεν εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή. 

 1. Μέλη της μειοψηφίας της Εκτελεστικής Γραμματείας, (Αν. Οικονόμου και Αγ. Χαλιμούρδα), προερχόμενοι από διαφορετικές παρατάξεις, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν, ούτε αυτοί ούτε ακόμη 2 μέλη των παρατάξεων τους, (δεν ενημερώθηκαν τα 4 από τα 9 μέλη του ΔΣ), ποτέ και με κανέναν τρόπο/μέσο για τη συνεδρίαση του ΔΣ του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ που έλαβε την απόφαση για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. 
 2. Μεθοδεύεται η συμμετοχή, για δεύτερη φορά, των ίδιων αντιπροσώπων (αυτών που συμμετείχαν στις διαδικασίες της 27/6/2019) των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Βοιωτίας στις αρχαιρεσίες της 6/6/2022. Την επόμενη ημέρα (7/6/2022) έχουν οριστεί εκλογές στον ΣΕΠΕ και με απόφαση του ΔΣ δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. 

Ζητάμε: 

 1. Την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας της 6ης Ιουνίου 2022 
 2. Τον ορισμό αντιπροσώπων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Βοιωτίας με βάση τους συσχετισμούς που διαμορφώθηκαν ή θα διαμορφωθούν από τις πρόσφατες εκλογές σε αυτούς τους συλλόγους. 
 3. Την πραγματοποίηση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης των αντιπροσώπων και την εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 
 4. Την εκ νέου διενέργεια των αρχαιρεσιών του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας. 

Χαρακτηριστικές ημερομηνίες: 

12/6/2019 εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. 

27/6/2019 εκλέχθηκε η απερχόμενη Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας.

23/5/2022 συντάχθηκε η ανακοίνωση-πρόσκληση με θέμα: «προγραμματισμός αρχαιρεσιών Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ» Βοιωτίας. 

25/5/2022 ημερομηνία ανακοίνωσης των εκλογικών διαδικασιών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς. 

1/6/2022 με την παραπάνω πρόσκληση ορίσθηκε η σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Ν.Τ. 

2/6/2022 ώρα 14.00 με την παραπάνω πρόσκληση ορίσθηκε η αποκλειστική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ν.Τ. 

6/6/2022 με την παραπάνω πρόσκληση ορίσθηκε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας για το Ν.Τ. 7/6/2022 διενέργεια εκλογών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συζήτησε στη συνεδρίασή της στις 14/08/22: 

 • το θέμα της λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων, καθώς και των εκλογικών διαδικασιών σε αυτά και αποφάσισε τα αναφερόμενα στην σχετική επιστολή (αριθ. Πρωτ. 193/30-8-2022), που σας αποστείλαμε και 
 • το θέμα των εκλογικών διαδικασιών στο Νομαρχιακό Τμήμα σας και αποφάσισε: Την άμεση επανάληψη της εκλογικής σας διαδικασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα, που προκάλεσαν τις γνωστές αμφισβητήσεις του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών για την εκλογή της Γραμματείας σας. 

Σημειώνουμε την ανάγκη τήρησης όλων των παραπάνω καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων. 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας της 6ης Ιουνίου 2022 για την εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Βοιωτίας και ζήτησε την άμεση επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Η συνδικαλιστική εκτροπή της παράταξης Ενωτική Συνεργασία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να διαμορφωθεί το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα: 

 • Δεν πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (άρθρο 6) εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Δεν έγινε απολογισμός της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας και δεν εκλέχθηκε εφορευτική επιτροπή. 
 • Τα 4 από τα 9 μέλη της απερχόμενης Εκτελεστικής Γραμματείας, προερχόμενα από διαφορετικές παρατάξεις, κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ και με κανέναν τρόπο/μέσο για τη συνεδρίαση του οργάνου που έλαβε την απόφαση για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. 
 • «Χρησιμοποίηση», για δεύτερη φορά, των ίδιων αντιπροσώπων από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς (αυτών που συμμετείχαν στις διαδικασίες της 27/6/2019) στις αρχαιρεσίες της 6/6/2022. 

Παρά την παραπάνω απόφαση, οι προαναφερόμενοι εξακολουθούν να επιδεικνύουν αλαζονεία, περιφρόνηση κάθε δημοκρατικής νομιμότητας, εκτοξεύοντας απειλές κατά συναδέλφων συνδικαλιστών, υπονομεύοντας την ενότητα των εργαζομένων σε μια εποχή μάλιστα που αυτή αποτελεί ζητούμενο. 

Στο όνομα της ενότητας των εργαζομένων, αποφεύγοντας κινήσεις εντυπωσιασμού και δημοσιότητας, πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της ΑΔΕΔΥ, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της δημοκρατίας στις διαδικασίες. Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του Δημοσίου, όλους τους συναδέλφους εργαζόμενους στο Δημόσιο, μακριά από κομματικές αλλά και προσωπικές ιδεοληψίες, να συμμετάσχουν μαζικά στις διαδικασίες του Νομαρχιακού Τμήματος Βοιωτίας της ΑΔΕΔΥ για την εκλογή της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας.»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο