Τελευταία Νέα

Το Δασαρχείο Άμφισσας γνωμοδότησε αρνητικά επί της ΜΠΕ για την θέση «ΠΥΡΓΟΣ» στην Οίτη του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEN VELOCITY 4 MIKE». Η συγκεκριμένη Βιομηχανική Μονάδα, σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται να αναπτυχθεί στην περιοχή της υψηλότερης κορυφής της Οίτης «ΠΥΡΓΟΣ», στα 2.000μ, αρμοδιότητας των Δασαρχείων Λαμίας και Άμφισσας. Στη γνωμοδότηση  αναφέρεται: «Στο έργο περιλαμβάνονται οι εξής ομάδες εργασιών: Η κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 31,20ΜW, δηλαδή οχτώ ανεμογεννήτριες ισχύος 3,9MW έκαστη, με διάμετρο φτερωτής 131,20m και ύψος πυλώνα 84m, η κατασκευή των βάσεων/πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών, η κατασκευή Κέντρου ελέγχου περίπου 119m2, η διασύνδεση του Κέντρου Ελέγχου με νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στην περιοχή της Τ.Κ. Κουμαριτσίου, μέσω Υπόγειας Γραμμής Μέσης Τάσης εξωτερικό δίκτυο περίπου 27,396 Km, η κατασκευή δικτύου Μέσης Τάσης για τη διασύνδεση των ανεμογεννητριών μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου εσωτερικό δίκτυο περίπου 9,965 Km, η διάνοιξη οδοποιίας πρόσβασης των θέσεων εγκατάστασης των ανεμογεννητριών μήκους περίπου 7,375 Km και η βελτίωση του υφιστάμενου χωμάτινου οδικού δικτύου μήκους περίπου 10,509 Km Η συνολική επιφάνεια που απαιτείται για να κατασκευασθεί το ανωτέρω έργο του αιολικού σταθμού είναι 134,91645 στρεμ.

Από το ανωτέρω έργο χωροθετούνται σε εκτάσεις των Τ.Κ. Καστριώτισσας και Δ.Κ. Μαυρολιθαρίου, Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Άμφισσας σύμφωνα με το δασοπονικό χάρτη συμπλέγματος δημόσιων δασών Άνω Ρού Μόρνου, οι ανεμογεννήτριες ΑΓ7 και ΑΓ8, οι νέοι δρόμοι 1 & 3 και τμήμα του δρόμου 2 (συνολικού μήκους περίπου 2,750 Km) και εξ ολοκλήρου η βελτίωση του υφιστάμενου χωμάτινου δασικού οδικού δικτύου μήκους περίπου 10,509 Km.

Για την έκταση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ.: 11638/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Φωκίδας, περί της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη. Ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εμφανίζεται επί του Δασικού Χάρτη είναι κατά κανόνα Δασικής μορφής, με την ένδειξη ΔΔ & ΑΔ (Δάσος – Δασική έκταση).

……………………………………………………………….

Για την βελτίωση του υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 10,509 Km περίπου, που διέρχεται από τρείς συστάδες (15α 15β 16β) παραγωγικού ελατοδάσους και από ένα τμήμα (1) γυμνή-χορτολιβαδική έκταση, με βασικό πέτρωμα το φλύσχη και λόγω των ισχυρών κλίσεων του εδάφους θα απαιτηθούν σχεδόν καθ’ όλο το μήκος του ισχυρές επεμβάσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσπέλαση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς των ανεμογεννητριών και θα πρέπει να υλοτομηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων ελάτης.

Επίσης στην παρούσα ΜΠΕ αν και αναφέρεται ότι η επαρχιακή οδός Σπερχειάδας – Άμφισσας θα αποτελεί την μοναδική πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ, δεν περιγράφονται οι επεμβάσεις που απαιτούνται σε αυτήν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προσπέλαση των βαρέων οχημάτων και για την περιοχή αρμοδιότητάς μας η επαρχιακή οδός διέρχεται από τρείς συστάδες παραγωγικού ελατοδάσους με μεγάλα προβλήματα ολίσθησης των πρανών τόσο στα ανάντι όσο και στα κατάντι σε μήκος 930 μ. περίπου (από σημείο με συντεταγμένες Χ=343261,Υ=4290075 έως το σημείο Χ=342965,Υ=4290099) όπου το βασικό πέτρωμα είναι φλύσχης.

Το σύνολο των έργων κύριων και συνοδών του ΑΣΠΗΕ, συνιστούν μία μείζονος έντασης και έκτασης μη αντιστρεπτή επέμβαση, στην οικολογία, στο ανάγλυφο και την αισθητική του τοπίου της περιοχής.»

 

Είμαστε σίγουροι ότι ανάλογες θα είναι οι γνωμοδοτήσεις για τις ΜΠΕ των άλλων δύο ΑΣΠΗΕ και αντίστοιχα του Δασαρχείου Λαμίας και της Δνσης Δασών Φθιώτιδας.

 

Λαμία, 1 / 9 / 2022

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο