Τελευταία Νέα

H ερευνητική υποδομή SmartBIC στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στοχευμένη στις  τεχνολογίες και συστήματα ευφυούς αγροτικής παραγωγής και κυκλικής βιοοικονομίας. Η  υποδομή θα επεκτείνει, θα συνδυάζει και θα δικτυώνει τη βασική ερευνητική υποδομή που  έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Κωπαϊδα (Αλίαρτο) με νέες, σύγχρονες  υποδομές στα νέα τμήματα του ΓΠΑ Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων  Εφοδιασμού στη Θήβα και Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα. Αυτό  θα επιτευχθεί με τη δημιουργία Ενεργών Εργαστηρίων / Living Labs σε ένα επιδεικτικό – ερευνητικό αγρόκτημα.Hερευνητκή υποδομή SmartBIC επικεντρώνεται στους εξής άξονες: 1. Τεχνολογίες ΕυφυούςΑγροτικήςΠαραγωγής (Smart Farming)  

  1. Κυκλική Bιοοικονομία (Circular Bioeconomy) 
  2. Βιοαισθητήρες –Ιχνηλασιμότητα (Biosensors-Traceability) 
  3. Αειφόρες Εφοδιαστικές Αλυσίδες & Καινοτομικές Επιχειρηματικές  Πρακτικές/Λύσεις (Sustainable Supply Chains & Innovative Business Practices  / Solutions) 
  4. Δράσεις Διάχυσης – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –Εκπαίδευση  

Βασικός στόχος της ερευνητικής υποδομής SmartBIC είναι η κάλυψη των κενών διασύνδεσης μεταξύ έρευνας και αγοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας και  κυκλικής βιοοικονομίας στην πράξη από τους αγρότες της Περιφέρειας. Η υποδομή SmartBIC  στοχεύει να δείξει πως κάθε εμπλεκόμενος φορέας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων,  μπορεί να ωφεληθεί με την ενσωμάτωση τεχνικών έξυπνης γεωργίας και καινοτόμων  πρακτικών στις διαδικασίες και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. υποδομή SmartBIC θα  επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την υιοθέτηση και την ευρεία χρήση αυτών των καινοτόμων  λύσεων, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της ωρίμανσης αυτών των τεχνολογιών και την  ενσωμάτωση τους από τους παραγωγικούς φορείς. 

Οι νέες υποδομές θα εγκατασταθούν στις παρακάτω πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, όπου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει τα αντίστοιχα Τμήματα και υπάρχει  το Πανεπιστημιακό αγρόκτημα.  

Αλίαρτος:  

Μονάδα ελέγχου διασποράς ψεκαστικού νέφους.  

Μονάδα παρακολούθησης καλλιεργειών με συστήματα ευφυούς γεωργίας  Μονάδα κομποστοποίησης, αξιοποίησης για παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και  βιοδιεγερτών.  

Αυτοματοποίηση πρότυπου θερμοκηπίου με συμμόρφωση στην κλιματική αλλαγή.  Θήβα:  

Μονάδα έρευνας για την ολοκληρωμένη διαχείριση αειφόρων εφοδιαστικών αλυσίδων  και την ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρηματικών Πρακτικών/Λύσεων (Sustainable Supply  Chains & Innovative business practices/solutions)  

Άμφισσα:  

Μονάδα σχεδιασμού & ανάπτυξης συσκευασίας προϊόντων αγροδιατροφής με  τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC είναι ο Καθηγητής Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  Στο έργο συμμετέχουν: 

13 μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

47 νέοι ερευνητές 

4 εργατοτεχνίτες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο