Τελευταία Νέα

Ο Δήμος Θηβαίων θα προβεί στην πρόσληψη 15 υπαλλήλων καθαριότητας για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Απαιτούμενα προσόντα
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο.
5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός
μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Θηβαίων, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου και κατόπιν
προσυνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο Ιωάννη Γερονικολό, στο τηλέφωνο
2262350601 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: ntsioras@thiva.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο