Τελευταία Νέα

Αυξημένα στα €41,1 εκατ. ήταν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μυτιληναίος στα α’ τρίμηνο του 2018, έναντι €37,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 10,3%. Τα αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €0,288 έναντι €0,261.

Σε ενοποιημένη βάση και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 προσαρμοσμένο (proforma) για λόγους συγκρισιμότητας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €360,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 10,0%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €76,9 εκατ. έναντι €73,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%.

Όπως ανακοίνωσε η Μυτιληναίος, το α’ Τρίμηνο του 2018 η Εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις αντίστοιχα υψηλές με αυτές που έκλεισε το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας επιπλέον αύξηση μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Μυτιληναίος: Αυξημένα κατά 10% στα €41 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο α' τρίμηνο

Τομέας Μεταλλουργίας

Αναλυτικά όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε ισχυρή επίδοση για το α’ τρίμηνο, η οποία βασίζεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές πώλησης που αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης API για τις πωλήσεις της αλουμίνας κινήθηκε κατά 13% υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ και το LME (για τις πωλήσεις του αλουμινίου) κατέγραψε άνοδο κατά 16,5%. Τα προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συνεισφέρουν στην αυξημένη παραγωγικότητα και στον έλεγχο του κόστους.

Στις αρχές Απριλίου, η επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ που έπληξαν άμεσα το μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας σε συνδυασμό με την περικοπή παραγωγής αλουμίνας στη Βραζιλία επηρέασαν έντονα το κλάδο. Συγκεκριμένα, οι τιμές αλουμίνας ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (ξεπέρασαν τα $800/τν), ενώ υψηλότερα διαμορφώθηκαν και οι τιμές αλουμινίου καθώς και τα premia. Η έντονη ανοδική πίεση στις τιμές αλουμίνας, αλουμινίου και premiums δεν επηρέασε τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2018, αφού η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έγινε στις 6 Απριλίου 2018. Η νεότερη ανακοίνωση των ΗΠΑ σχετικά με την παροχή χρονικής παράτασης για την επιβολή των κυρώσεων οδήγησε σε μερική διόρθωση των τιμών, που ωστόσο παραμένουν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει το πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της Εταιρείας, το οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής που έχει επιτευχθεί τα προηγούμενα έτη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για την επίδοση του Τομέα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Το πρώτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ήπιων κλιματολογικών συνθηκών. Παράλληλα τα υψηλά υδάτινα αποθέματα οδήγησαν σε ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ και σε σημαντικά μειωμένες οριακές τιμές συστήματος στην ημερήσια χονδρική αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα σε αυτό το αδύναμο περιβάλλον, οι μονάδες της Μυτιληναίος διατηρήθηκαν στις πρώτες θέσεις από πλευράς παραγωγής, κρατώντας σταθερή την παραγωγή και το μερίδιο τους την αγορά ( 10,3 %).

Στην λιανική αγορά, η Μυτιληναίος δραστηριοποιείται πλέον και στο φυσικό αέριο, προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα με ηλεκτρισμό. Από πλευράς μεριδίου αγοράς, η Εταιρεία  διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των ιδιωτών παροχών, παρουσιάζοντας σημαντικότατη αύξηση του αριθμού των πελατών της.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών θέτει τις βάσεις για μια επίδοση τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή του 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο υβριδικό/εκτός δικτύου έργο στην Αφρική – ένα έργο ορόσημο για τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών – που επιβεβαιώνει τη στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον τομέα παροχής ενέργειας σε περιοχές εκτός δικτύου με τη χρήση υβριδικών συστημάτων.

Παράλληλα, η METKA EGN προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού με την HAZEL CAPITAL ES3 Ltd για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage System – ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνότητας (Fast Frequency Response – FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.

Επιπροσθέτως, τα έργα BRIDGE POWER στην Γκάνα και στο Tobruk στη Λιβύη αναμένεται να αυξήσουν τις επιδόσεις της Εταιρείας στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να αναδειχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική.

Προοπτικές για το 2018

Με κάθε επιφύλαξη, σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις τιμές εμπορευμάτων, διεθνών κεφαλαιαγορών αλλά και ισοτιμιών (με αναστροφή της πτωτικής τάσης του δολ. ΗΠΑ των τελευταίων 15 μηνών), τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2018 αποτελούν μια σχετικά συντηρητική ένδειξη για την τάση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το σύνολο του έτους.

o Οι εξελίξεις στον τομέα του Αλουμινίου μετά την επιβολή των κυρώσεων από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών,

o η σημαντική επέκταση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών στην περιοχή της Αφρικής και η γενικότερη γεωγραφική του εξάπλωση μέσω της κατασκευής φωτοβολταικών πάρκων,

o η ανταγωνιστική λειτουργία των ενεργειακών της σταθμών και η περαιτέρω ανάπτυξη στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου,

o και τέλος η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους

θέτουν τις προϋποθέσεις για μια ακόμα καλύτερη επίδοση το 2018 έναντι του προηγούμενου έτους.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο