Τελευταία Νέα

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΠΠΑ» με δελτίο Τύπου που εξέδωσε παραθέτει την πορεία του πολύπαθου ευεργετήματος που συστάθηκε πριν από 100 περίπου χρόνια. Η εξαμελής Διοικούσα Επιτροπή, που έχει πρόεδρο σύμφωνα με την επιθυμία της Αγγελικής Λάππα τον εκάστοτε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, περιγράφει μια κατάσταση με πολλούς ανευθυνοϋπεύθυνους τοπικούς παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αχρήστευση ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο ανήκει στους πολίτες της Λιβαδειάς και μάλιστα στους πάσχοντες. Επιπλέον καταφέρεται χωρίς να κατονομάζει (φοβάται κάτι;) εναντίον ορισμένων δημοτικών συμβούλων  που αναφέρθηκαν “ με υποτιμητικό και προσβλητικό τρόπο σε μέλη της Διοικούσης Επιτροπής  και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιους σκοπούς επιδιώκουν και εξυπηρετούν”. Δείτε το δελτίο Τύπου. Για την  αδιανόητη ακόμα και για την Ελλάδα ιστορία του Κληροδοτήματος Λάππα θα επανέλθουμε -με ονόματα, κόμματα και διευθύνσεις εμείς.

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

«ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  Γ. & Ι. ΛΑΠΠΑ»

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Εκ της Διοικούσης Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΠΠΑ» κατόπιν των λεχθέντων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων της 13ης Νοεμβρίου 2017 ανακοινώνονται τα εξής:

    Το έτος 1910 η Αγγελική Λάππα άφησε με διαθήκη της που δημοσιεύθηκε νόμιμα και  συνέστησε το Άσυλο Ανιάτων με την ανωτέρω επωνυμία το οποίο εγκρίθηκε με το από 10-2-1916  Β. Διάταγμα (ΦΕΚ 19Β/1916). Στο Άσυλο αυτό άφησε την περιουσία της για να παρέχεται διατροφή, περίθαλψη και νοσηλεία στους γέροντες από την επαρχία Λιβαδειάς, στους ανίκανους προς εργασία και στους πάσχοντες από ανίατες ασθένειες και όρισε με την διαθήκη να ανεγερθεί κτίριο για τη λειτουργία του ασύλου, το οποίο επερατώθη το έτος 1916 και έκτοτε λειτούργησε  ως Άσυλο μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οπότε διαλύθηκε και επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και μετά την Απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε το κτίριο του Κληροδοτήματος ως Κρατικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς μέχρι το έτος 1985 και έως το έτος 1996 σε ένα τμήμα αυτού συνέχισε να λειτουργεί το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς, οπότε και το έτος αυτό εκκενώθηκε και εγκαταλείφθηκε σε άθλια και ερειπώδη κατάσταση.

   Όλα αυτά τα χρόνια το Δημόσιο δεν έχει καταβάλει αποζημίωση ή μίσθωμα στο Κληροδότημα για την ανωτέρω χρησιμοποίηση του κτιρίου του Κληροδοτήματος, το οποίο  είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο αυτού και δεν υπάρχουν άλλοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία του.

   Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, ούτε του Μητροπολίτου όπως κακώς αναφέρθηκε, αλλά ούτε και του Δήμου Λεβαδέων, αφού σύμφωνα με την ανωτέρω ιδιόγραφη διαθήκη και στην 3η σελίδα αυτής αναγράφεται ειδικώτερα.  «Κατ΄ οὐδεμίαν περίπτωσιν καί ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἡ περιουσία τοῦ Ἀσύλου δύναται νά συγχωνευθ ἤ ἀναμειχθῇ πρός τήν τοῦ Δήμου Λεβαδέων».

 

 

   Το Κληροδότημα διοικείται από εξαμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται όπως η διαθέτις όρισε στην ανωτέρω διαθήκη της με Πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, η αναφορά όμως ορισμένων δημοτικών συμβούλων με υποτιμητικό και προσβλητικό τρόπο σε μέλη της ΔΕ δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιους σκοπούς επιδιώκουν και εξυπηρετούν.

   Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7590 /2007 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών στο οποίο προσέφυγε  η ΔΕ αυτού κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Λεβαδέων δέχθηκε την αίτηση και έκρινε μεταξύ των άλλων ότι η θέληση της διαθέτιδος Αγγελικής Λάππα  μπορεί να πραγματοποιηθεί πληρέστερα με την μεταφορά  και λειτουργία του Ασύλου στο κτίριο του Δήμου Λεβαδέων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Λιβαδειάς, το δε κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου αφού επισκευαστεί με δαπάνες του Δήμου να ενοικιασθεί στην Δημαρχία για την εγκατάσταση των υπηρεσιών της έναντι ενοικίου που θα καθορισθεί από την ΔΟΥ Λιβαδειάς και τα εισοδήματα από τα ενοίκια θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος, η οποία απόφαση δεν έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα.

    Δυστυχώς όμως, ουδεμία ενημέρωση υπήρχε μέχρι την ανωτέρω συνεδρία  ότι το κτίριο του Δήμου στην Αγία Παρασκευή Λιβαδειάς έχει ενοικιαστεί από το έτος 2013 έως το 2026 στο ΚΕΘΕΑ  και έτσι εκ των πραγμάτων έχει καταστεί ανεφάρμοστη η απόφαση αυτή του Εφετείου.

   Στη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2017 της Διοικούσης Επιτροπής του Κληροδοτήματος ετέθη το θέμα από την κα Δήμαρχο ως μέλος αυτής  να γίνουν επισκευές στο κτίριο και να εκμισθωθεί στην Δημαρχία για την εγκατάσταση πρωτοβάθμιας δομής υγείας-Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) και από τον Σεβασμιώτατο στον πρώτο όροφο να φιλοξενηθούν  τα άτομα με ανίατες νόσους (ΑΜΕΑ κλπ), όπως τα περιγράφει η διαθέτις μετά βέβαια την  τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων και διαδικασιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται.

    Η Διοικούσα Επιτροπή  απεδέχθη εν τέλει τόσο τις προτάσεις της κας Δημάρχου για την Πρωτοβάθμια Υγεία, όσο και του Σεβασμιωτάτου Προέδρου για τους ανθρώπους με νοητικές αναπηρίες και εγκεφαλικές νόσους, χωρίς να ληφθεί οριστική απόφαση καθόσον έπρεπε να ερευνηθεί και μελετηθεί  το όλο θέμα από νομικής απόψεως για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αναθεωρήσεως της ανωτέρω εφετειακής αποφάσεως που ισχύει μέχρι σήμερον.

 Η Διοικούσα Επιτροπή ήταν και είναι πάντα πρόθυμη και αναζητά συνεργασία τόσο για τη στήριξη των εμπεριστάτων συνανθρώπων μας μέσα στα πλαίσια πού ορίζουν οι νόμοι όσο και για τη διάσωση του ανωτέρω κτιρίου, το οποίο με σχετική Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1417 Β΄/7-11-2002  έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο αυτού.

   Τα ανωτέρω διατυπώνονται προς ενημέρωση κάθε καλοπροαίρετου συμπολίτου μας.

 

 

        Η Διοικούσα Επιτροπή

του Κληροδοτήματος «Γ.& Ι. ΛΑΠΠΑ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο