Τελευταία Νέα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31  Μαΐου  2017,  στις 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

 Τα   θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
 2. Εγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
 3. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 781,85 ευρώ για τόκους εκπρόθεσμης πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ άρδευσης.
 4. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.599,90 ευρώ για προμήθεια μουσικών οργάνων, υποστηρικτικού εξοπλισμού και οργάνων μουσικής προπαιδείας του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς.
 5. Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.627,68 ευρώ για προμήθεια μουσικών οργάνων, ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και στολών μουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Λεβαδέων.
 6. Εγκριση δαπάνης και διάθεση ποσού 71.839,440 ευρώ για το έργο “Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη: Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτηριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτήριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης για τη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων’’.
 7. Εγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 74.000,00 ευρώ για το έργο “Βελτίωση οδικής ασφάλειας”.
 8. Εγκριση δαπάνης 598.000,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ για το έργο ‘”Ανακαίνιση κτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου” – (Πολυετής δαπάνη).
 9. Εγκριση δαπάνης 250.000,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έργο ‘’Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων (ΣΑΕ055 2003ΣΕ05500005)” – (Πολυετής δαπάνη).
 10. Εγκριση δαπάνης 468.415,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έργο “Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτήριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς” – (Πολυετής δαπάνη).
 11. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ΄ αριθ. 875/2017 ΧΕΠΕ και απαλλαγή υπολόγου.
 12. Σύνταξη απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Επαθλο Αμιλλας’” οικονομικού έτους 2016.
 13. Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1) της 194/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2) της ΑΕ με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’.
 14. Ασκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά 1) της 196/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και 2) της ΑΕ με την επωνυμία ‘’ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ’’.
 15. Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 27/17 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και κατά του Νικολάου Γ. Θηβαίου.
 16. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
 17. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
 18. Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».
 19. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
 20. Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ».
 21. Υποβολή του Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υπ΄αριθ. 12398/17-5-2017 ένστασης κατά της 165/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετική του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο