Τελευταία Νέα

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2015 στο Κ∆ΒΜ Αλιάρτου – Θεσπιέων ξεκίνησε το 1ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  µε αντικείµενο «Επεξεργασία Κειµένου – ∆ιαδίκτυο». Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έληξε την Παρασκευή 20 Νοεµβρίου 2015 µε πολύ µεγάλη συµµετοχή, καθώς ο αριθµός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 320. Σύµφωνα µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015 – 2016 αναµένεται να υλοποιηθούν προγράµµατα σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν σταδιακά. Οι παρακολουθήσεις των µαθηµάτων θα γίνονται σε διάφορους δηµοτικούς χώρους του ∆ήµου τις απογευµατινές ώρες. Για τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης θα τηρηθεί παρουσιολόγιο, µε δυνατότητα απουσίας 5 ωρών στα 25ωρα µαθήµατα και 10 στα 50ωρα. Οι εκπαιδευόµενοι που θα παρακολουθήσουν τα προγράµµατα, θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά ή µε γραπτό µήνυµα µε την έναρξη κάθε νέου τµήµατος. Επίσης, µπορούν καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραµµάτων να αναζητούν και στην ιστοσελίδα του Κ.∆.Β.Μ. Αλιάρτου – Θεσπιέων http://www.aliartos.gov.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B 9%CE%AC%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE %B7/ τη σειρά κατάταξής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβαν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους.

 

Οι εκπαιδευόµενοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα εν λόγω προγράµµατα πολύ κοντά στον τόπο διαµονής τους. Αυτό είναι αποτέλεσµα της πολιτικής του δήµου Αλιάρτου – Θεσπιέων, που επέλεξε να δηµιουργήσει τµήµατα σε όλη την επικράτεια του, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο το έναυσµα και την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες που επιθυµούν, να συµµετέχουν χωρίς να χρειαστεί να διανύουν µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις. Η ∆ηµοτική Αρχή, καθώς και η υπεύθυνη του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης, θέλουν να συγχαρούν τους πολίτες για το έντονο ενδιαφέρον τους στα προγράµµατα και να ευχαριστήσουν ιδιαιτέρως το ∆ιευθυντή του Λυκείου Αλιάρτου κ. Καλαµπαλίκη Παναγιώτη καθώς και τον ∆ιευθυντή του Λυκείου Θεσπιέων κ. ∆οµβρεναίο Ιωάννη, οι οποίοι παραχώρησαν αίθουσες των σχολείων τους για την διδασκαλία των εν λόγω τµηµάτων. Άµεσα θα ακολουθήσουν µαθήµατα και στη ∆ηµοτική Ενότητα Θεσπιέων.

Όσοι πολίτες επιθυµούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα, µπορούν να επικοινωνήσουν µε την υπεύθυνη του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης κα Λέτη Μαρίνα τις καθηµερινές και ώρες 12:00-14:00 στο τηλ 22683-50235, ή εναλλακτικά στο e-mail kdvm957@gmail.com) Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» και χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο