Τελευταία Νέα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου Υγείας και Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων – Ασωπού. Δράση που προβλέπεται από το συνολικό σχεδιασμό για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ασωπού.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι:

  • Η συνεχής ψηφιακή καταγραφή και αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής του Ασωπού, που συλλέγονται από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
  • Η έγκαιρη και σε πραγματικό χρόνο, ανίχνευση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, που απειλούν την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων της περιοχής.
  • Η συνεχής ψηφιακή καταγραφή στοιχείων νοσηρότητας και θνησιμότητας.
  • Οι συστηματικές και σε τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες των παραμέτρων περιβαλλοντικής ρύπανσης και εξέλιξης της επίδρασής της στην υγεία των κατοίκων.
  • Η άμεση ενημέρωση φορέων και πολιτών για πιθανές υπερβάσεις σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω μετρήσεις και για τη χρήση προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων από τον πληθυσμό.
  • Ο σχεδιασμός δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο