Τελευταία Νέα

Default Placeholder

του Λάμπρου Σκάρλα

υποψήφιου βουλευτή ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Βοιωτίας

Τα βασικά προβλήματα των Αγροτών στην Βοιωτία  είναι:

1. Οι χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων

2. Οι υψηλές τιμές στα εφόδια ( λιπάσματα, σπόρια, φυτοφάρμακα, πρέμνα για τις νέες φυτεύσεις αμπελιών)

3. Η αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο και

4. Η έλλειψη εργατών γης.

Σε αρκετά σημεία στο Βοιωτικό κάμπο υπάρχει πρόβλημα στην άρδευση ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν έχει γίνει ακόμη αναδασμός.

Τα βασικά προβλήματα των Κτηνοτρόφων στην Βοιωτία είναι:

1. Οι συχνές επιθέσεις λύκων

2. Οι υψηλές τιμές στα εφόδια (ζωοτροφές, φάρμακα κ.ά)

3. Η έλλειψη εργατών και

4. Η χαμηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων.

Λύσεις:

 • Η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, για τα βασικά «εθνικά μας προϊόντα», όπως την ελιά, το ελαιόλαδο, τη φέτα, τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, το γιαούρτι,  και άλλων, μέσα από τα σχέδια ανάπτυξης κάθε περιφέρειας.
 • Η ενίσχυση της Κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των βοσκοτόπων από κατόχους ζώων για αύξηση της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής κρέατος.
 • O έλεγχος  του πληθυσμού των λύκων, όπως γίνονταν πάντα, με όλα τα σαρκοβόρα ζώα και αρπακτικά πτηνά, που οι πληθυσμοί τους ξέφευγαν από τα όρια και διατάρασσαν την οικολογική ισορροπία και την ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • Η υποστήριξη του δυναμικού κλάδου της μελισσοκομίας που προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τη χλωρίδα της πατρίδας μας.
 • Η προστασία της αλιείας μας,  του αλιευτικού στόλου και του δυναμικού κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.
 • Η ανάδειξη της σημαντικής προσφοράς στην αγροτική οικονομία και στην προστασία των δασών των Ελλήνων υλοτόμων.
 • Η αντιμετώπιση της έλλειψης  εργατών  γης (Ελλήνων, υπηκόων  χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών) με μακροχρόνιο προγραμματισμό: στην εξασφάλιση  αξιοπρεπούς διαβίωσης, την δίκαιη αμοιβή τους, ασφαλιστική κάλυψή και κοινωνική προστασία. Θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και Τμήμα Αδειών στη Θήβα για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων αυτών των ανθρώπων που αιτούνται άδεια.
 • Η βελτίωση των  δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,  με την παροχή γεωργικής εκπαίδευσης σε όλες βαθμίδες εκπαίδευσης,  την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης  και διά βίου εκπαίδευσης κοντά στους χώρους παραγωγής, τη δημιουργία Γεωργικών Σχολών «μετά το λύκειο», που εκπαιδεύουν τους  νέους αγρότες στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής.
 • Η εφαρμοσμένη έρευνα και η διάδοση των αποτελεσμάτων στο πεδίο, με σκοπό τη μεγαλύτερη στόχευση σε πραγματικά παραγωγικά προβλήματα.
 • Η σύνδεση και συνέργεια του  αγροτο-διατροφικού τομέα με τον τουρισμό για να διαμορφωθεί μια νέα σημαντική εσωτερική αγορά των προϊόντων μας, με τα εκατομμύρια των επισκεπτών. Στόχος να κάνουμε τον επισκέπτη λίγων ημερών καταναλωτή ελληνικών προϊόντων όλο το χρόνο.
 • Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών ή δημιουργία φορέων με σκοπό την καταγραφή του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να είναι δυνατή η αξιοποίηση της ελληνικής παραγωγής.
 • Ο επανασχεδιασμός του συστήματος αγροτικών ασφαλίσεων με πλήρη αναδιάρθρωση του  θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ. Στελεχιακή επάνδρωση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ με διεύρυνση και επέκταση της διαχείρισης χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών-κλιματικών κινδύνων και δημιουργία πραγματικού «διχτυού ασφαλείας» για τον Έλληνα παραγωγό. Καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των αγροτικών επιχειρήσεων της χώρας είναι η αξιοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και ασφάλισης εισοδήματος.
 •  Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του όγκου των αιτημάτων που διαχειρίζονται.
 • Η Αναδιάρθρωση των  φορέων και δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αγροτικής πολιτικής, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τον περιορισμό της  γραφειοκρατίας. Απαραίτητη είναι η ενίσχυση της μετακίνησης νέων επιστημόνων από το κέντρο στην ύπαιθρο για ενδυνάμωση του δυναμικού παραγωγής.
 • Έλεγχο της ποιότητας και προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με στόχο τη προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.
 • Έλεγχο της προστασίας του περιβάλλοντος, των γενετικών πόρων, της βιοποικιλότηταςκαι της ευημερίας των ζώων έτσι ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί περαιτέρω η «περιβαλλοντικά φιλική» διάσταση του παραδείγματος της Ελληνικής Αγροτικής Εκμετάλλευσης.
 • Στο υπάρχον περιβάλλον κρίσεων που ζούμε, άμεση προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της επιβίωσης των παραγωγών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων  με έλεγχο του κόστους παραγωγής και κυρίως: Των αγροτικών εφοδίων (λιπασμάτων, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών εφοδίων). Του κόστους ενέργειας καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας με έλεγχο του ΕΦΚ, υποστήριξη της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών με προτεραιότητα τους οργανισμούς άρδευσης, τις ομάδες παραγωγών και τις ενεργειακές κοινότητες καθώς και υποστήριξη σχεδίων παραγωγής ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Του κόστους μεταφοράς εφοδίων και προϊόντων από και προς τη νησιωτική χώρα και τις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.
 •  Η προστασία της αγροτικής γης,  από κερδοσκοπικές τακτικές εξαγοράς, υψηλών ενοικίων – τιμών, μέσα από συνολικά σχέδια διαχείρισης χρήσεων-ιδιοκτησίας της γης.
 •  Η κατασκευή και εκσυγχρονισμός των έργων υποδομής που υποστηρίζουν την πρωτογενής παραγωγή όπως:  έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργα αγροτικής οδοποιίας,  έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, έργα προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, έργα δημιουργίας αλιευτικών καταφυγίων, έργα κάλυψης διαδικτυακής σύνδεσης σε όλη την Ελληνική Ύπαιθρο.
 •   Επενδύσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό που αποκτούν ενισχυμένη σημασία λόγω της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής αλλά και του ισχυρού αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρανία: συστήματα άρδευσης και ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακές λύσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της πρόληψης περιβαλλοντικών/κλιματικών κινδύνων, σε συνδυασμό όμως με συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι ως αφορμή πώλησης τεχνολογικού εξοπλισμού στους παραγωγούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο