Τελευταία Νέα

Θέσεις εργασίας για οδηγούς και εργάτες απορριμματοφόρων στο δήμο Λεβαδέων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους
 • έχουν τη υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που
  επιλέγουν
 • πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους ( για την πλήρωση της θέσης για την οποία απαιτείται). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
 • Η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ΄ ή C΄ Κατηγορίας, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα Β΄ των απαραίτητων προσόντων , για την θέση για την οποία απαιτείται
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) (για την πλήρωση της θέσης για την οποία απαιτείται)
 • Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (για την πλήρωση της θέσης για την οποία απαιτείται)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα εξής στοιχεία του αιτούντος: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων και στο email: d.dioikisis@livadia.gr, από Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 έως και Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με το προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων (Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά Τ.Κ. 32131) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπόψη των αρμοδίων υπάλληλων κ. Ν. Φιλόσοφου, κας Ευ. Κωνσταντίνου, τηλ. επικοινωνίας: 22613-50833, 22613-50858.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο