Τελευταία Νέα

Ο δήμαρχος Λεβαδέων Ι. Ταγκαλέγκας  αναδιανέμει αρμοδιότητες Αντιδημάρχων:

Τον Αλέξανδρο Μητά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Τον  Αθανάσιο Καλογρηά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δαύλειας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αλ. Μητά.

Τον  Μιχαήλ Σαγιάννη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας.

Τον Ιωάννη  Δήμου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχο στην Κοινότητα Κυριακίου.

Τον Ιωάννη Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού και Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών.

Τον Μάριο Σάκκο ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου και Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας.

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Την  Ιωάννα Νταντούμη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

ΤονΕμμανουήλ Τσεσμετζή ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους ορίζει τους εξής:

Τον Βρασίδα Γιαννακόπουλο ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Τον Κωνσταντίνο Μερτζάνη ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας, Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

One thought on “Αναδιανομή αντιδημάρχων στον Δήμο Λεβαδέων

  1. Ο/Η πλούταρχος λέει:

    Η αναδόμηση με παλαιά υλικά δεν μας κάνει ένα νέο και καλύτερο Δήμο Λεβαδέων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο