Τελευταία Νέα

Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών», ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση του προγράμματος θα οριστεί με την δημοσίευση της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 • ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Κ.ΑΛ.Ο 
 • επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990, Α’ 101, και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής: 

 • Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα ένα ωφελούμενο. 
 • Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο δύο ωφελούμενους. 
 • Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις ωφελούμενους. 
 • Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε πέντε ωφελούμενους. 
 • Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ οχτώ ωφελούμενους. 
 • Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους. 

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των 68.040.000,00€, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Δ.ΥΠ.Α., ΚΑΕ 2493, θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 

 • Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ 
 • Για το έτος 2023: 45.000.000,00 ευρώ
 • Για το έτος 2024: 8.040.000,00 ευρώ. 

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας με την έναρξη του προγράμματος στο 2ο τρίμηνο 2022 και την ολοκλήρωση στο 3ο τρίμηνο 2025. 

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, 713 ευρώ μικτά καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την τη μηνιαία αποζημίωση. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο