Τελευταία Νέα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, στις 11.00 π.μ., διά περιφοράς, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

                                                   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (4η), όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του  άρθρου  εικοστού τετάρτου – Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 64/14.3.2020 τεύχος Α΄), που αφορά αποκλειστικά την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (63/2020 Απόφαση Ο.Ε)
  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

  • Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (5η) (64/2020 Απόφαση Ο.Ε)

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

  ΙI.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3)  Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020).

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4)    Αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 91352/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών-Ενταξη πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIΙΙ   «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5) Τροποποίηση της 394/2019 Απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» ως προς τον αριθμό των υποέργων και τον προϋπολογισμό.

 

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6) Εγκριση σύναψης Σχεδίου και  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2020 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην  Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης».

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο