Τελευταία Νέα

Στο Α’ Εξάμηνο του 2016 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις

προκλήσεις τόσο του εγχώριου, όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος, θέτοντας τη βάση για επίτευξη

ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση

του και στους τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας μέσω της ενδυνάμωσης της παρουσίας της

PROTERGIA στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, της συνεχούς ενίσχυσης της

ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Μεταλλουργίας και της διείσδυσης σε νέες αγορές στον

Τομέα Έργων ΕPC.

Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2016, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα

€635,8 εκατ., έναντι των €636,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παραμένοντας σε

σταθερά υψηλά επίπεδα. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €101,4 εκατ. από €118,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015, ενώ τα

καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €12,4

εκατ., έναντι €32,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο Τομέας

Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών €224,3 εκατ., έναντι €297,7 εκατ. το

2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €37,0 εκατ.,

έναντι €65,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αντικατοπτρίζουν μια ιδιαίτερη συγκυρία, δεδομένου ότι στο Α’

Εξάμηνο του 2015 οι τιμές του αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα πριν

υποχωρήσουν σημαντικά στο Β’ εξάμηνο του έτους και στο Ά Τρίμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι ο

Τομέας της Μεταλλουργίας αναμένεται να καταγράψει σημαντικά ισχυρότερες οικονομικές

επιδόσεις από το Β’ Εξάμηνο του 2016, καθώς ευνοείται τόσο από τη σταδιακή ανάκαμψη των

τιμών του αλουμινίου στο LME, όσο και από τη σημαντική πρόοδο της υλοποίησης του

προγράμματος “Excellence” που επιφέρει δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και καθιστά την

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έναν από τους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς.

Ο Τομέας Έργων EPC συνέχισε τη θετική του πορεία με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο

εργασιών €262,6 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, έναντι €257,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του

2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €38,7

εκατ. από €46,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και

δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €19,4 εκατ. έναντι €29,2 εκατ. την αντίστοιχη

περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η METKA συνεχίζει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στην υποσαχάρια Αφρική, καθώς και σε

άλλες αναπτυσσόμενες αγορές που αντιμετωπίζουν επείγουσες και πιεστικές ανάγκες

ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα πλεονεκτήματα της

στρατηγικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ, καθώς στο Α’ εξάμηνο

καταγράφεται για πρώτη φορά αξιοσημείωτη συνεισφορά από τη ΜΕΤΚΑ–EGN που δραστηριοποιείται

σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Τομέας Ενέργειας, σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη μεγεθών προσφέροντας σημαντική

στήριξη στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο

εργασιών €152,5 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, έναντι €86,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του

2015, σημειώνοντας αύξηση 77,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

διαμορφώθηκαν σε €27,2 εκατ. έναντι €6,6 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2015,

καλύπτοντας ήδη την ετήσια επίδοση του 2015 που διαμορφώθηκε σε €22,4 εκατ.

Η υψηλή αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών Φυσικού Αερίου, ενισχύει δραστικά

την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του Ομίλου, που κατέγραψαν αύξηση 62,5% στην παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνοντας μερίδιο 9,7% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, έναντι

6,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ταυτόχρονα, η PROTERGIA συνεχίζει μεθοδικά να κερδίζει έδαφος στη λιανική αγορά

ενέργειας καταγράφοντας την ισχυρότερη αύξηση μεριδίου αγοράς (+130% από τις αρχές

του έτους) έναντι του ανταγωνισμού. Η στρατηγική συμφωνία με τη COSMOTE, για τη διάθεση

προϊόντων της PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ,

δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά και υπογραμμίζει την προσήλωση στην παροχή

ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για

ηλεκτρική ενέργεια. Στηριζόμενος στις ενεργειακές επενδύσεις των προηγούμενων ετών, ο Όμιλος,

όντας ήδη ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύει σύντομα να

καταστεί και ο μεγαλύτερος ιδιώτης προμηθευτής συμβάλλοντας στο ουσιαστικό άνοιγμα της

ενεργειακής αγοράς.

Η σταδιακή αποκατάσταση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, η ευθυγράμμιση του

πλαισίου λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η ανάκαμψη των τιμών του

αλουμινίου σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους μέσω του προγράμματος

“Excellence” και η σταθερά αυξανόμενη συνεισφορά του Ενεργειακού Τομέα δημιουργούν τις

προϋποθέσεις επίτευξης ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του 2016.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο