Τελευταία Νέα

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 22η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06.30 μ.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Λήψη απόφασης του ΔΣ για τη διεκδίκηση της άρσης της υποχρηματοδότησης που υφίσταται η Στερεά
Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
2.Αίτημα αναθεώρησης της αρ. 45/2015 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. Λεβαδέων και εφαρμογής της υπ΄αριθμ.
54658/4266/25-11-2014 ΚΥΑ.
3.Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός
Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
4. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.
5. Έκθεση Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων & χρηματικών διαθεσίμων
καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ¨Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.¨
6. Μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ¨Αθλητικός Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων¨ στο Δήμο Λεβαδέων.
7. Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας στο φορέα Δ/σης
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Ι).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρησης (ΙΙ).
11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση και εκμετάλλευσης τηλεφωνικών
θαλάμων.
12. Συμπλήρωση 136/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 10067/02.06.2015 απόφασης ένταξης του έργου : ¨Ανάπλαση Πλατείας Αγίου
Γεωργίου” .
14. Λήψη απόφασης περί τρόπου Δημοπράτησης του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου.
15. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : ΄Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
16. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
17. Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015
(ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
18. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : ¨Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων¨.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας
Κυριακίου” .
20. Έγκριση παράτασης για το έργο: ¨Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων
Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
22. Γνωμοδότηση για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Δερβέναγα Ευθυμίου.
23. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
24. Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που
προβλέπεται από το άρθρο 22 §2 του Ν. 4264/2014 περί του τόπου, χρόνου, διαδικασίας κλήρωσης και
συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
25. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
26. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή Υποδομών Δημοτικών
Φωτισμού (πλην Τοπ. Ενότητας Κυριακίου).
27. Επιστροφή ποσών προνοιακών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
28. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για το Κάψιμο
της Δαύλειας.
29. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.).
30. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Χρωμάτων για Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.
31. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου.
32. Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών με διαπραγμάτευση από το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων διότι ο
διαγωνισμός απέβη άγονος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο