30 Μαρτίου 2023
EOKE

EOKE

 Προγράμματα νέων αγροτών με 7ετή διάρκεια και διπλάσιο του κατώτατου μισθού προτείνει η EΟΚΕ

Αγροτικό Ελλάδα
  Ανεπαρκή κρίνει τα μέτρα της ΚΑΠ περιόδου 2014-2021 για την στήριξη των νέων αγροτών και την ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ...
Read more Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο  Προγράμματα νέων αγροτών με 7ετή διάρκεια και διπλάσιο του κατώτατου μισθού προτείνει η EΟΚΕ