17 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΕΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΔΕΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Επιχειρήσεις Εργασία Πρώτη σελίδα
Η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της. ...
0