Συνεργασία ΕPLO με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνεργασία ΕPLO με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- in Επιλογές
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεργασία ΕPLO με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προγραμματική συμφωνία με στόχο την προώθηση της γνώσης, της κατάρτισης και της καινοτομίας για τους δήμους και τις περιφέρειες, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης και Πολιτικών Καινοτομίας, το οποίο θα συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης, θα διεξάγει μελέτες, θα καταρτίζει στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα προωθεί συστηματικά και στην πράξη καινοτόμες πολιτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η χορήγηση υποτροφιών σε κατοίκους ή καταγόμενους από τη Στερεά Ελλάδα προκειμένου να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Αναζητούμε συνεχώς συνεργασίες και δρόμους που δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εξειδίκευση και την κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά και η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, για να μπορούμε να δώσουμε σε όλους τους πολίτες μας και τα στελέχη της Περιφέρειάς μας, την δυνατότητα γνώσης και αναζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο».