Την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

Την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

- in Επιλογές, Λιβαδειά
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων

Συνέρχεται την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στη 01.00 μμ στο Δημαρχείο Λιβαδειάς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων. Τα θέματα   της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.΄Ασκηση ή μη αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς , κατά τη; Βασιλικής Γιατζιτζόγλου , κατοίκου Λιβαδειάς.

2.Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Γεώργιος Ζηλιαναίος & Σία Ο.Ε.

3.Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου.

4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 600,00€ για αμοιβή εμπειρογνώμονα για εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων για διάνοιξη τμήματος της οδού Κυριακίου.

5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2.500,00€ για Συντήρηση και επισκευή κοντέινερς απορριμάτων.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 600,00€ για προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.

 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1500,00€ για προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 2100,00€ για προμήθεια διαφόρων εργαλείων.

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1400,00€ για εργασίες βιβλιοδέτησης  των βιβλίων Δημοτολογίου και Μ. Αρρένων των Δ.Ε. του Δήμου Λιβαδειάς.