Ο Αγάτσας υποδιοικητής του Νοσοκομείου Θηβών

Ο Αγάτσας υποδιοικητής του Νοσοκομείου Θηβών

- in Θήβα, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο Αγάτσας υποδιοικητής του Νοσοκομείου Θηβών
Public hospital doctors and workers are protesting against the law of the Ministry of Health to establish the Hospital Compensation System Company, in Athens, October 2, 2014 / Συγκέντρωση διαμαρτυρίας νοσοκομειακών γιατρών και εργαζομένων κατά του νομοσχέδιου του υπουργείου Υγείας για την δημιουργία της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, στην Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ο Αντώνιος Αγάτσας είναι ο νέος υποδιοικητής του Νοσοκομείου Θηβών.  Ο κ. Αγάτσας είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη στατιστική (Master of Economics) από το Πανεπιστήμιο North Carolina των Η.Π.Α.. Διετέλεσε στέλεχος διοίκησης σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.