Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους

Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους

- in Επιλογές, Κοινωνία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προγράμματα ΟΑΕΔ για ανέργους

Η έναρξη του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης για 26.000 ανέργους από 29-64 ετών από τον ΟΑΕΔ θα ξεκινήσει στο δεύτερο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου. Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oaed.gr και στο τοπικό κατάστημα.

Επίσης ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων και μεθόδων για τη σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέσω των Ηλεκτρονικών τουΥπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίσει τους ωφελούμενους του προγράμματος “Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών”, του οποίου επίκειται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ αναφέρει:

 

 

Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα

Μητρώα του ανέργους άνω των 50 ετών, με χρονικό διάστημα ανεργίας άνω των 12

μηνών να συμπληρώσουν Βιογραφικό Σημείωμα ή, όσοι ήδη διαθέτουν, να

επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr) – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες –

Είσοδος πιστοποιημένου χρήστη- Βιογραφικό Σημείωμα (προηγείται η λήψη κλειδαρίθμου

από το ΚΠΑ της περιοχής τους)

2. Με επίσκεψη στους εργασιακούς συμβούλους του ΚΠΑ στο οποίο ανήκουν, με την

βοήθεια των οποίων θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος.

Oι παραπάνω ενέργειες είναι αναγκαίες καθώς ο ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη χρήση εργαλείων και

μεθόδων για τη σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας μέσω των Ηλεκτρονικών του

Υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιορίσει τους ωφελούμενους του προγράμματος

“Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας

άνω των 50 ετών”, του οποίου επίκειται άμεσα η δημοσίευση της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα

έχουν τη δυνατότητα επιλογής υποψηφίων, είτε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

(πρόσβαση με τη χρήση κλειδάριθμου σε στοιχεία του βιογραφικού των ανέργων που

αφορούν την ειδικότητα και τα προσόντα της θέσης εργασίας), είτε μέσω των

εργασιακών συμβούλων στα ΚΠΑ.

Με αυτά τα εργαλεία και τις μεθόδους σύζευξης ζήτησης και προσφοράς εργασίας, ο

Οργανισμός φιλοδοξεί να βελτιώσει την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης και

να αλλάξει τον τρόπο προσέλκυσης εργοδοτών και ανέργων σε αυτά.