Περιφέρεια Στερεάς: Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον Δήμο Καρπενησίου 

Περιφέρεια Στερεάς: Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον Δήμο Καρπενησίου 

- in Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον Δήμο Καρπενησίου 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Καρπενησίου», αρχικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ. 

Αντικείμενο του έργου, που χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του Εθνικού και του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η αποκατάσταση του οδοστρώματος, η ανακατασκευή ή η επέκταση τεχνικών έργων, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, η αποκατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και ο καθαρισμός αποχετευτικών συστημάτων του οδικού δικτύου.