Αποκατάσταση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας

Αποκατάσταση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας

- in Εύβοια, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποκατάσταση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας

Δημοπρατήθηκε, χρηματοδοτήθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο «Συντήρηση Εθνικής Οδού Υπ’ Αρ. 44», αρχικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, με αντικείμενό του τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και φθορών, που έχουν διαπιστωθεί επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου περιοχών της κεντρικής Εύβοιας.
Συγκεκριμένα, η συντήρηση επικεντρώνεται σε τμήματα της υφιστάμενης οδού Ε.Ο. 44 Χαλκίδα, από κόμβο Αγ. Στεφάνου, – παράκαμψη Λαμψάκου – Βασιλικό – Μαλακώντας – παράκαμψη Ερέτριας – Αμάρυνθος – παράκαμψη Αλιβερίου – Βέλος – Λέπουρα και στις λοιπές οδούς της κεντρικής Εύβοιας, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, φθορές και βλάβες που χρήζουν αποκατάστασης.
Οι επεμβάσεις αφορούν στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης. Σε κάθε εργασία συντήρησης ή αποκατάστασης, η επέμβαση που θα γίνει, θα είναι σε τμήματα μήκους 30 έως 100 μέτρων περίπου.