Περιφέρεια Στερεάς: Νέα αντιπλημμυρικά στην Ευρυτανία

Περιφέρεια Στερεάς: Νέα αντιπλημμυρικά στην Ευρυτανία

- in Αυτοδιοίκηση, Επιλογές, Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιφέρεια Στερεάς: Νέα αντιπλημμυρικά στην Ευρυτανία

Μία ακόμη σύμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Π.Ε. Ευρυτανίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. Η νέα σύμβαση, αρχικού προϋπολογισμού 416.393,22 €, προβλέπει καθαρισμούς ρεμάτων και άλλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκτελεστούν:

  • Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις των κοιτών των ρεμάτων επέμβασης, ώστε να απομακρυνθούν τα προϊόντα προσχώσεων και να επιτευχθεί η κανονική ροή του νερού των ρεμάτων.
  • Εκσκαφές θεμελίων για την έδραση των απαραίτητων πτερυγότοιχων που θα ανακατασκευαστούν, αλλά και των πτερυγότοιχων των νέων κιβωτιοειδών οχετών καθώς και επιχώσεις των πτερυγότοιχων και των κιβωτιοειδών οχετών.

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν τον Άγιο Νικόλαο, την Δυτική Φραγκίστα και τα Εσωχώρια.