ΒΙΑΝΕΞ: Ενίσχυση της βιωσιμότητας στη βιομηχανική παραγωγή

ΒΙΑΝΕΞ: Ενίσχυση της βιωσιμότητας στη βιομηχανική παραγωγή

- in Αγορά, Αττική, Επιχειρήσεις, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΙΑΝΕΞ: Ενίσχυση της βιωσιμότητας στη βιομηχανική παραγωγή

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., αποτελεί την κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Παύλο Γιαννακόπουλο, και δραστηριοποιείται στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας από το 1924. Με ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο, που περιλαμβάνει παραγωγή, εμπορία, εξαγωγή και διανομή φαρμακευτικών σκευασμάτων σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες, η ΒΙΑΝΕΞ αποτελεί πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και δημιουργικής προσφοράς που στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας στη βιομηχανική παραγωγή.

Η ΒΙΑΝΕΞ, μέσα από τα συστήματα και τις διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθεί, θέτει διαρκώς υψηλότερους περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία είναι Μέλος σε πολλούς Οργανισμούς, οι οποίοι μέλημά τους έχουν να προάγουν την Αειφορία και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.

Συστηματικές δράσεις ανακύκλωσης υλοποιούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, συχνά με τη συμμετοχή ΜΚΟ και φορέων για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία διοργανώνει συχνά εκπαιδευτικές ημερίδες και συναντήσεις εθελοντών, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την περιβαλλοντική συνείδηση και τη μέριμνα για ένα πιο καθαρό και «πράσινο» μέλλον.

Από το 2020, η ΒΙΑΝΕΞ ξεκίνησε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για το Α’ εργοστάσιο, συνολικού ύψους περίπου 6 εκ.€, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής στείρων προϊόντων μικρού όγκου Closed RABS (Restricted Access Barrier System).

Η επένδυση αυτή ικανοποιεί τις νέες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποτελεί την πρώτη που εγκαθίσταται σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022.

Επιπλέον, η εταιρεία προχωράει στον εκσυγχρονισμό της γραμμής στείρων κολλυρίων και nasal sprays του εργοστασίου. Με τις νέες αυτές γραμμές παραγωγής αυξάνεται κατά ~200% η παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου σε στείρα προϊόντα μικρού όγκου, ενώ παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό και ενεργειακό κόστος με αποτέλεσμα να βελτιώνεται περαιτέρω η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιωσιμότητας στον τομέα παραγωγής, αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός σε δύο συσκευαστικές γραμμές με αποτέλεσμα την μειωμένη χρήση πλαστικού (PVC) στις συσκευασίες με χρήση νέων μορφών έξυπνων συσκευασιών.

Συνολικά ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στην παραγωγή. Συγκεκριμένα έχει προχωρήσει σε ενέργειες για:

  • Επιλογή παραγωγικού εξοπλισμού χαμηλών ενεργειακών αναγκών.
  • Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του Α εργοστασίου με τεχνολογία LED για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
  • Αναβάθμιση παραγωγικής μονάδας WFI (Water for Injection) με αυτοματισμούς που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση νερού.
  • Ενέργειες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε αντικατάσταση του πετρελαίου (κίνησης και θέρμανσης)
  • Μείωση της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων
  • Ολοκληρωμένη πολιτική ανακύκλωσης των απορριμμάτων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικές πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων/αποβλήτων.
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού μειωμένης/ελεγχόμενης κατανάλωσης νερού για τις λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες του εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός βελτίωσαν το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, η ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στηρίζοντας τις θέσεις εργασίας στη χώρα μας, παρά τις συνεχείς οικονομικές προκλήσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει.

Για την εταιρεία, οι άνθρωποί της αποτελούν το πολυτιμότερo κεφάλαιο, ενώ το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υψηλό σε όλες τις εταιρικές βαθμίδες. Επιπρόσθετα, η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης διέπει την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, με τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών ρυθμίσεων που θέτει η Πολιτεία, αλλά και ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα, ενώ επικρατούν η αξιοκρατία και διαφάνεια.

Με ένα σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, η ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξης, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο και δυναμικό μέλλον.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/