Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Ελαφρύνσεις και απαλλαγές στα Δημοτικά Τέλη για τις ευπαθείς ομάδες

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Ελαφρύνσεις και απαλλαγές στα Δημοτικά Τέλη για τις ευπαθείς ομάδες

- in Αυτοδιοίκηση, Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, Κοινωνία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Ελαφρύνσεις και απαλλαγές στα Δημοτικά Τέλη για τις ευπαθείς ομάδες

Απαλλάσσονται από τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά 30%, για το 2021, οι δημότες και τα νοικοκυριά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, μακροχρόνια άνεργοι, άποροι), σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Ειδικό Τιμολόγιο Ευπαθών Ομάδων περιγράφεται και στην απόφαση για τη μη αναπροσαρμογή των Τελών Υδρευσης, που διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά στις πολύτεκνες οικογένειες και 200 κυβικά στις τρίτεκνες που εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 15.000 €. Το πάγιο παραμένει ως έχει.
  • Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά σε οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία πάνω από 67% και εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 15.000 €. Το πάγιο παραμένει ως έχει.
  • Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά σε μονογονεϊκές οικογένειες που  εμφανίζουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ. Το πάγιο παραμένει ως έχει.
  • Μείωση σε ποσοστό 50% του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 200 κυβικά σε όσες οικογένειες είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Το πάγιο παραμένει ως έχει.
  • Μείωση σε ποσοστό 50% του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 100 κυβικά σε μακροχρόνια ανέργους. Το πάγιο παραμένει ως έχει.
  • Πλήρη απαλλαγή του ποσού της κατανάλωσης στα τέλη ύδρευσης έως 100 κυβικά σε άτομα που   χαρακτηρίζονται άπορα βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Το πάγιο παραμένει ως έχει.