Τρεις προσλήψεις στη Δομή Ψυχικής Υγείας στη Λιβαδειά

Τρεις προσλήψεις στη Δομή Ψυχικής Υγείας στη Λιβαδειά

- in Εργασία, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τρεις προσλήψεις στη Δομή Ψυχικής Υγείας στη Λιβαδειά

Για τη Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς, παράρτημα του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) προκηρύχθηκαν 3 θέσεις εργασίας για την κάλυψη των αναγκών και της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω ειδικότητες:

  • ΠΕ Ψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
  • ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
  • ΤΕ Νοσηλευτικής (1) – (Οικοτροφείο «Δίας»)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11/03/2020. Ως ημερομηνία κατάθεσης σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το
ειδικό έντυπο αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε
www.ekepsye.gr.