Τροφώνια Ακαδημία: Το Σάββατο η τελευταία συνάντηση με θέμα την Κωπαΐδα

Τροφώνια Ακαδημία: Το Σάββατο η τελευταία συνάντηση με θέμα την Κωπαΐδα

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροφώνια Ακαδημία: Το Σάββατο η τελευταία συνάντηση με θέμα την Κωπαΐδα

Η 10η και τελευταία συνάντηση του α’ κύκλου της Τροφώνιας Ακαδημίας, που είναι αφιερωμένος στην Κωπαΐδα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, από τις 6.00 έως τις 9.00 μ.μ., στην αίθουσα “Θολωτό” της Κρύας.

Οι εισηγήσεις 

  1. Βασίλης Αναγνώστου: «Αειφορική γεωργία και Κωπαΐδα»

Παρουσιάζεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση στην Κωπαΐδα και αναδεικνύεται ο προβληματισμός εάν υπάρχει δυνατότητα μεταστροφής, για την υιοθέτηση ήπιων γεωργικών πρακτικών, που θα είναι οικονομικά βιώσιμες και θα μπορέσουν να “θεραπεύσουν” τις κοινωνικές ανισότητες και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που είναι αποτέλεσμα της συμβατικής γεωργίας.

  1. Μάρκος Τσαμπάς: «Κωπαΐδα: προϋποθέσεις, προβλήματα, αντιθέσεις»

Γίνεται αναφορά στα χρόνια προβλήματα του Κωπαϊδικού και παρακωπαϊδικού πεδίου που έχουν σχέση με το αποστραγγιστικό – αρδευτικό σύστημα της Κωπαΐδας και τους συντελεστές παραγωγής: το νερό και το έδαφος.

  1. Μαρία Μίχου: «Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία καλλιεργειών»

Παρουσιάζονται προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας με απώτερο σκοπό την διατήρηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ανεκτά επίπεδα τόσο από οικονομικής όσο και από οικολογικής άποψης.  Παραδείγματα εφαρμογής στις βασικές καλλιέργειες της Κωπαΐδας.

  1. Κώστας Τσαμπής: «Εναλλακτικές καλλιέργειες»

Παρουσιάζονται ορισμένα φυτά που μπορούν να υποκαταστήσουν ένα μέρος των υφιστάμενων καλλιεργειών. Ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες των κλωστικών, ελαιοδοτικών φυτών και των ψευδοδημητριακών. Η αναφορά γίνεται με γνώμονα τις τάσεις για παγκόσμια ζήτηση, τις συνθήκες και τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα μας, αλλά και τη συμβολή τους στα νέα πρότυπα διατροφής.

  1. Χρήστος Καρβούνης: «Θεός Πάνας»

Ο Θεός Πάνας σηματοδοτεί αφενός μεν  την στενότατη σχέση του ανθρώπου με την φύση,  αφετέρου δε την έξοδο του ανθρώπου από τις σπηλιές, τα δάση,  την δημιουργία του πολιτισμού, και το όραμα ενός άλλου  πιο «ολιστικού» και φυσιοκεντρικού κόσμου.