Δήμος Ορχομενού: Διευκρινίσεις για το Επίδομα Γέννησης

Δήμος Ορχομενού: Διευκρινίσεις για το Επίδομα Γέννησης

- in Δήμος Ορχομενού, Κοινωνία
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δήμος Ορχομενού: Διευκρινίσεις για το Επίδομα Γέννησης

Διευκρινίσεις για το Επίδομα Γέννησης και συγκεκριμένα για τον χρόνο υποβολής αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δίνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού στους ενδιαφερόμενους να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης παροχής.

– Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού. Ειδικά για παιδιά  που γεννήθηκαν από 1-1-2020 μέχρι 18-2-2020 η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την 18-2-2020.

– Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. ΑΜΚΑ παιδιού
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αιτούντος
  3. e-mail και αριθμός κινητού τηλεφώνου
  4. ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
  5. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού
  6. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Εκκαθαριστικού (Ε).
  7. Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (ΕΝΦΙΑ).
  8. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  9. Πρόσφατη Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.