Επιτροπή αδελφοποιήσεων στον Δήμο Θηβαίων

Επιτροπή αδελφοποιήσεων στον Δήμο Θηβαίων

- in Βοιωτία, Θήβα, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιτροπή αδελφοποιήσεων στον Δήμο Θηβαίων

Επιτροπή Αδελφοποιήσεων προτίθεται να συγκροτήσει ο Δήμος Θηβαίων, ένα όργανο που θα συντονίζει και θα υλοποιεί δράσεις αδελφοποίησης όπως:

  • Η προετοιμασία και ο συντονισμός του προγράμματος δράσεων
  • H εκτίμηση του οικονομικού κόστους των συγκεκριμένων δράσεων
  • Η αναζήτηση της αναγκαίας επιχορήγησης
  • Η εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας
  • Η συνέχεια των δράσεων, ανεξαρτήτων αλλαγών σε επίπεδο τοπικής αρχής

Στις επιτροπές που συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ως γνωστόν μετέχουν σύμβουλοι που προέρχονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της εν λόγω επιτροπής καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dimosthivas@thiva.gr με θέμα «Επιτροπή Αδελφοποιήσεων: Δήλωση Συμμετοχής», μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020.