Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Εως 17/2 οι αιτήσεις στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Εως 17/2 οι αιτήσεις στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

- in Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, Κοινωνία, Παιδεία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων: Εως 17/2 οι αιτήσεις στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων παρατείνεται έως τις 17 Φεβρουαρίου 2020.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου, που υλοποιεί μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
4 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25
5 Βασικά Αγγλικά Α2 50
6 Τοπική ιστορία 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου & στο Δημοτικό Κατάστημα Θεσπιών. Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aliartos.gov.gr

Τηλ. : 22683-50211
Email: kdvm957@aliartos.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.