Αιτήσεις για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Θήβας

Αιτήσεις για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Θήβας

- in Θήβα, Κοινωνία, Παιδεία, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Θήβας

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θηβαίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν  προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά 25
2 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
3 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
4 Βασικά Αγγλικά Α2 50
5 Επεξεργασία Κειμένου –Διαδίκτυο 50
6 Βασικά Ιταλικά Α1 50
7 Βασικά Ιταλικά Α2 50
8 Τοπική Ιστορία 25
9 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
10 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
11 Προστασία και Δικαιώματα καταναλωτή 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης και στο Κ.Κ.
Τηλ.: 2262350610 και 2262028570
Ταχ. Διεύθυνση: Κύπρου 3, 32200 Θήβα και Τέρμα Μακαρίου 32200 Θήβα
Email: dvm@thiva.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 *Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».