Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

- in Εργασία, Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υπηρεσίες για την παροχή μαθημάτων ένταξης σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας (HELIOS ) » που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας ( αριθμ. GR/00183/IMPL JK ) με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ ) , χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/11/2020 , με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος σε περίπτωση παράτασης της διάρκειάς του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ