Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά στην Αλίαρτο

Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά στην Αλίαρτο

- in Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, Πρώτη σελίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά στην Αλίαρτο

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις εγκαταστάσεις του Πειραματικού Αγρού στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2020.

Καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής είναι η 15η Ιανουαρίου 2020.

Κάθε κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί 20 ώρες, εκ των οποίων οι 5 ώρες είναι θεωρία και οι 15 ώρες είναι πρακτική άσκηση στον αγρό.

Τα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Φυτοπροστασία Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα,

           (1η ομάδα 27-28-29 Ιανουαρίου 2020) και

           (2η ομάδα 17-18-19 Φεβρουαρίου 2020).

  • Τεχνικές Παραγωγής Λαχανικών. Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (29-30-31 Ιανουαρίου 2020).
  • Αμπελουργία. Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (5-6-7 Φεβρουαρίου 2020).
  • Εφαρμογές στη Γεωργία Ακριβείας. Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (8-9-10 Φεβρουαρίου 2020).
  • Κτηνοτροφία – Γαλακτοκομία. Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (17-18-19 Φεβρουαρίου 2020).

Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία). Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος https://www.generationag.org/peiramatikos-agros, και να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση συμμετοχής.