Προσλήψεις 131 ατόμων σε φορείς του Πολιτισμού

Προσλήψεις 131 ατόμων σε φορείς του Πολιτισμού

- in Ελλάδα, Εργασία, Πρώτη σελίδα, Φωκίδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις 131 ατόμων σε φορείς του Πολιτισμού

Με νέο προσωπικό ενισχύονται αρκετοί δημόσιοι φορείς στο ευρύτερο φάσμα του Πολιτισμού όπως είναι οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους.

Συνολικά πρόκειται για 131 θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί, με έμφαση στον τομέα της καθαριότητας και της φύλαξης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τον κάθε φορέα πολιτισμού διαφέρει με ανώτερη καταληκτική ημερομηνία τις 13 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα:

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/12/2019-07/01/2020. Τηλέφωνο: 22650 82313, 22650 82346

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/12/2019-07/01/2020. Τηλέφωνο: 27310 81128, 27310 25363

– H Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχαιολόγος 1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 2 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες Περίοδος Υποβολής Αιτησεων: 31/12/2019-08/01/2020. Τηλέφωνο: 22510 22087

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020 Τηλέφωνο: 210 3240563 εσωτ. 145

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020. Τηλέφωνο: 27410 32630, 27410 31443

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020. Τηλέφωνο: 23210 21084

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020 Τηλέφωνο: 22413 65280, 22413 65282

– Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, ως ακολούθως: 26 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης 1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2019-09/01/2020. Τηλέφωνο: 213 2144820

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 15/09/2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 210.3240563, εσωτ.110

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/01/2020-13/01/2020. Τηλέφωνο: 2313 310421-3

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οριμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/01/2020-13/01/2020 Τηλέφωνο: 27520 97612

Διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις στο Dimosio.gr