Το σχέδιο για την εκκαθάριση εν λειτουργία της Λάρκο

Το σχέδιο για την εκκαθάριση εν λειτουργία της Λάρκο

????????????????????????????????????

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3429 περί ΔΕΚΟ, εξετάζεται να προχωρήσει η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία της Λάρκο. Ο συγκεκριμένος νόμος προσδιορίζει την διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων για την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε προς τα στελέχη της Λάρκο την περασμένη εβδομάδα, η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης για τη Λάρκο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Ωστόσο, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη και εκπροσώπων των σωματείων της Λάρκο, αποφασίστηκε οι κινήσεις να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους εργαζόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης των δημοσίων επιχειρήσεων, αυτή αφορά σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα στη διάρθρωση της δομής των ιδίων κεφαλαίων τους ή παρουσιάζουν έκδηλη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ή έχουν ίδια κεφάλαια στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό που έχουν απομειωθεί.

Επίσης στη διαδικασία εμπίπτουν εταιρείες που στο παρελθόν έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις που αντίκεινται στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Βάσει των διατάξεων του νόμου 3429 οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να τεθούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα.

Πιο αναλυτικά η διαδικασία προβλέπει ότι το αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να ζητηθεί εναλλακτικά είτε από τους πιστωτές που διατηρούν,  το 51% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων είτε από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τους μετόχους που κατέχουν το 51% των μετοχών. Η απόφαση για την υπαγωγή εκδίδεται από το Εφετείο εντός 4 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, διορίζεται εκκαθαριστής, ο οποίος και διοικεί την εταιρεία και υποχρεούται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμών για την πώληση ή εκμίσθωση του ενεργητικού της εταιρείας που συνοδεύεται από τις άδειες λειτουργίας.

Η διαδικασία προβλέπει την άμεση δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά της πωλούμενης επιχείρησης στο σύνολο ή περισσότερων προσκλήσεων για την πώληση επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού, ανάλογα με την κρίση του εκκαθαριστή.

Με την αποσφράγιση των προσφορών, μέσα σε 8 ημέρες ο εκκαθαριστής συντάσσει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης η οποία υποβάλλεται σε όλους τους πιστωτές, οι οποίοι έχουν διάστημα 8 ημερών για να εκφράσουν τυχόν αντιρρήσεις και στη συνέχεια ο εκκαθαριστής ορίζει ως πλειοδότη εκείνον του οποίου η προσφορά εκρίθη ως η πλέον συμφέρουσα για τους δανειστές.

Σε 15 ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού ο εκκαθαριστής δημοσιεύει πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, οι οποίοι έχουν διάστημα 1 μήνα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών ή υποβολής προσφορών που κρίνονται ως μη ικανοποιητικές ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πώλησης με ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Σημειώνεται τέλος ότι ο νόμος παρέχει προστασία από τους πιστωτές, δηλαδή απαγορεύει κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.

Πηγή: capital.gr

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Cool
Cool
2 years ago

Ωραία διαδικασϊα….Κομμουνιστής δεν εϊμαι αλλά μιλάμε για ενα δημόσιο χρεωμένο νυν και αεί.Έτσι επωφελήθηκαν και τα διάφορα κοράκια με τις ευλογίες κάθε κυβέρνησης και τα έδωσαν όλα.Εάν υπήρχε αξιοκρατία στίς προσληψεις παλαιότερα θα είχαμε και πιθανότατα πολϋ καλϋτερα αποτελέσματα σε όλες τις ΔΕΚΟ.Έτσι θα υπήρχε πιθανόν και κερδοφορία.