Πρόσκληση του Δήμου Θηβαίων για εγγραφές στο Μητρώο Νέων

Πρόσκληση του Δήμου Θηβαίων για εγγραφές στο Μητρώο Νέων

- in Αυτοδιοίκηση, Θήβα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση του Δήμου Θηβαίων για εγγραφές στο Μητρώο Νέων

Για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, αλλά και για την εξοικείωσή τους με τις αρχές της Δημοκρατίας, ο Δήμος Θηβαίων ενδυναμώνει τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟΣΥΝ).

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους νέους ηλικίας 15 έως 28 ετών (γεννημένοι από 1/1/1991 έως 31/12/2004) να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο υπάρχον Μητρώο Νέων του Δήμου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2019, με την προϋπόθεση να είναι δημότες του Δήμου Θηβαίων.

Για την υποβολή αίτησης

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Νέων βρίσκεται στον σύνδεσμο: Online αίτηση εγγραφής
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ και να την καταθέσετε συμπληρωμένη,
είτε ηλεκτρονικά στο emaildimosthivas@thiva.gr
είτε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, κτήριο Δημαρχείου (Κύπρου 3).

Τι είναι το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟΣΥΝ)

Το ΤΟΣΥΝ είναι θεσμοθετημένο όργανο του Δήμου Θηβαίων με σκοπό τον εντοπισμό και την ανάδειξη των προβληματισμών και των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό κυρίως επίπεδο και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δραστηριοποίηση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά ζητήματα.

Στα Τοπικά Συμβούλια Νέων συμμετέχουν προαιρετικά οι νέοι από 15 έως 28 ετών και έχουν τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και του εκλέγεσθαι, αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων του Δήμου ή Κοινότητάς τους (όπου δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι). Την ευθύνη για την εποπτεία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και τη διενέργεια των απαραίτητων εκλογικών διαδικασιών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων εγγραφής, θα οριστεί ημερομηνία εκλογών και θα ενημερωθούν, με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους καθώς και με e-mail, όσοι νέοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Νέων.