Εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Ασωπό ο Χάρης Σανιδάς

Εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Ασωπό ο Χάρης Σανιδάς

- in Λιβαδειά, Πρώτη σελίδα, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εντεταλμένος Σύμβουλος για τον Ασωπό ο Χάρης Σανιδάς

Στον ορισμό του Χάρη Σανιδά ως άμισθου Εντεταλμένου Περιφερειακού συμβούλου για την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ Ασωπού, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Ο κ. Σανιδάς θα συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες,  θα συντονίζει τις δράσεις και θα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συσκέψεις, ομάδες εργασίας και επιτροπές, που συγκροτούνται για την οργάνωση και παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στρατηγικών Επεμβάσεων στην περιοχή του Ασωπού, που κατάρτισε η Περιφέρεια μετά από ευρεία ανοιχτή διαβούλευση με επιχειρήσεις, φορείς, οργανώσεις και κατοίκους της περιοχής.