Προσλήψεις ενός κοινωνικού λειτουργού στη Βοιωτία και τριών ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς

Προσλήψεις ενός κοινωνικού λειτουργού στη Βοιωτία και τριών ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς

- in Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσλήψεις ενός κοινωνικού λειτουργού στη Βοιωτία και τριών ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν τμήμα της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών, στις υπηρεσίες της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας (2/12/2019) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή έως και την 11/12/2019.

Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει οριστεί σε τρία (3) άτομα. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε τρεις (3) θέσεις για την Νομική Υπηρεσία Π. Στ. Ε. (με έδρα τη Λαμία).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ως ακολούθως:

Για την Νομική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (έδρα) στην Δ/νση Διοίκησης Π.Σ.Ε. – Τμήμα Γραμματείας (Λ. Καλυβίων 2 – 35132 Λαμία), αυτοπροσώπως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2/12/2019), δηλ. έως και την 11/12/2019, από 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., ή ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο.

Περισσότερα ΕΔΩ.

Επίσης μία θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών θα καλυφθεί στην ΠΕ Βοιωτίας.

Περισσότερα ΕΔΩ.